Projektová dokumentácia 14. 4. 2008

 

Projektová žiadosť, zabezpečenie verejného obstarávania a zabezpečenie externého manažmentu 14. 4. 2008

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre projekt  „Modernizácia  infraštruktúry a vnútorného vybavenia ústavov SAV v Košiciach  pre zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu“. 12. 6. 2009

9. 10. 2009             Programové vybavenie multimediálnej učebne bioinformatiky

 

9. 10. 2009             Multimediálna učebňa pre doktorandov, programové vybavenie multimediálnej učebne pre doktorandov a pripojenie multimediálnej učebňa pre doktorandov do siete LAN

 

9. 10. 2009            Veľká multimediálna prednášková a seminárna učebňa

Virtuálna cvičebňa behaviorálnych testov

Virtuálna študentská operačná miestnosť

Multimediálna prednášková a seminárna učebňa pre doktorandov

Multimediálna učebňa pre doktorandov

Multimediálna učebňa pre doktorandov

 

16. 10. 2009          Zariadenie troch multimediálnych cvičební

19. 11. 2009          Multimediálne cvičebne magnetometrie a senzoriky

3. 12. 2009             Multimediálna cvičebňa laserovej chemickej fyziky a optických javov s programovým vybavením.

 

25. 1. 2010             Stavebné práce - Prevádzkové laboratórium a Fyziologické laboratórium, Pri hati 10, ÚFHZ SAV.

 

25. 1. 2010             Stavebné práce - Cvičebne morfologicko-ekologických disciplín, Hlinkova 3, PaÚ SAV.

 

25. 1. 2010             Stavebné práce - Budova ústavov SAV, Karpatská 5, SVÚ SAV.

 

25. 1. 2010             Multimediálna učebňa fluorescencie a sonoluminiscencie a fyzikálne praktikum

 

1.3.2010                 Multimediálna učebňa magnetických a transportných meraní

 

1.3.2010                 „Stavebné práce - Budova ústavov SAV, Bulharská 2 (ÚEF SAV).“

 

    1.3.2010                 „Stavebné práce - Budova ústavov SAV, Bulharská 6 (ÚEF SAV).“

    6.5.2010                  Multimediálna cvičebňa paralelného programovania a počítačovej grafiky

13.5.2010               Stavebné práce - Prevádzkové laboratórium a Fyziologické laboratórium, Pri hati 10, ÚFHZ SAV.

 

13.5.2010               Stavebné práce - Cvičebne morfologicko-ekologických disciplín, Hlinkova 3, PaÚ SAV

 

13.5.2010               Stavebné práce – Budova ústavov SAV, Karpatská 5, SVÚ SAV

 

21.6.2010          Stavebné práce - Prevádzkové laboratórium a Fyziologické laboratórium, Pri hati 10, ÚFHZ SAV

 

14.7.2010          Multimediálna cvičebňa histológie

 

28.9.2010               Stavebné práce – Budova ústavov SAV, Karpatská 5, SVÚ SAV

 

3.11.2010               Stavebné práce - Prevádzkové laboratórium a Fyziologické laboratórium, Pri hati 10, ÚFHZ SAV.

 

Multimediálne praktikum pre výučbu nanomanipulácií