2015

Základy detekcie častíc kalorimetrickými metódami

Prednášky
prednášajúci dátum prednáška (PDF)
E. Kladiva 25. 2. 2015 Dráhové detektory, 1. časť
D. Bruncko 4. 3. 2015 Prechod častíc hmotou 1.
D. Bruncko 11. 3. 2015 Prechod častíc hmotou 2.
D. Bruncko 18. 3. 2015 Prechod častíc hmotou 3.
E. Kladiva 25. 3. 2015 Neskôr
E. Kladiva 1. 4. 2015 Neskôr