THS organizácií SAV v Košiciach je servisnou organizáciou SAV, ktorá zabezpečuje pre vedecké organizácie SAV v Košiciach hospodársko-správnu agendu, a to najmä v oblasti finančníctva a rozpočtovníctva, personálnej, technicko-prevádzkovej a právnej oblasti, ako aj agendu verejného obstarávania a zahraničných ciest.

 

Tieto agendy spracúva pre tieto organizácie SAV:

Parazitologický ústav SAV, v.v.i.

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i.

Ústav geotechniky SAV, v.v.i.

Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i.

 

 

Riaditeľka:     JUDr. Glória Gajdošová

E-mail:            gajdos(at)saske.sk

Tel:                  055/ 7922101

Fax:                 055/ 7922117