THS organizácií SAV v Košiciach ako povinná osoba v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. zverejňuje týmto:

 

Povinne zverejňované zmluvy (§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z.)

 

Objednávky tovarov, služieb a prác (§ 5b zákona č. 211/2000 Z. z.)

 

Objednávky podpisuje: JUDr. Glória Gajdošová, riaditeľka

 

Faktúry za tovary, služby a práce (§ 5b zákona č. 211/2000 Z. z.)