Znamenitý Novoročný koncert SAV v Košiciach

január 17, 2014 No Comments »

Tradícia Novoročných koncertov SAV v Košiciach zaznamenala už 15. pokračovanie. V koncertnej sále Domu umenia, v ktorom má svoje sídlo Štátna filharmónia Košice, sa v stredu 15. januára  na ňom zišli významné osobnosti vedeckého a spoločenského života, akademickej obce, zamestnanci i priatelia Slovenskej akadémie vied.

Pohľad do zaplneného hľadiska košického Domu umenia...

Pohľad do zaplneného hľadiska košického Domu umenia…

Moderátor večera doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., člen Predsedníctva SAV a zástupca vedeckého sekretára SAV, privítal vzácnych hostí – generálnu konzulku Maďarskej republiky v Košiciach Évu Molnár-Czimbolmosné, za akademickú obec rektorov prof. Ladislava Mirossaya (Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach), prof. Emila Pilipčinca (Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach) a prof. Reného Matloviča (Prešovská univerzita) a ďalších. Uviedol: „Dnešný, 15. Novoročný koncert SAV v Košiciach je významný aj tým, že osobne na ňom vystúpi ako sólista na klarinet náš hostiteľ, riaditeľ Štátnej filharmónie Košice Július Klein, ktorý sa v týchto dňoch dožil životného jubilea a s ktorým roky spolupracujeme.“

Moderovania večera sa ujal doc. Juraj Koppel, člen Predsedníctva SAV

Moderovania večera sa ujal doc. Juraj Koppel, člen Predsedníctva SAV

V mene predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka pozdravila prítomných prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., členka Predsedníctva SAV.  Vo svojom príhovore zaželala všetkým najmä zdravie a splnenie snov, svojich i ľuďom okolo seba, ktorých by sme potešili. Následne poďakovala Júliusovi Kleinovi za dlhoročnú spoluprácu so SAV i nápad organizovať okrem novoročného koncertu aj spoločný júnový koncert, ktorý je známy pod názvom „Mladí mladým – umelci vedcom“. Je to nezvyčajný a príťažlivý spôsob ako spojiť nádejných vedcov a umelcov. „Slovenská akadémia vied si vysoko váži váš pozitívny postoj k našej inštitúcii, vaše úsilie o prepojenie vedy a umenia. Poskytujete nám jedinečné zážitky v tomto významnom stánku hudby, miesta oddychu i relaxácie aj pre vedcov,“ povedala a zapriala jubilujúcemu J. Kleinovi ešte mnoho tvorivých síl. Odovzdala mu Medailu k 60. výročiu SAV a Ďakovný list predsedu SAV.

Pod taktovkou dirigenta Leoša Svárovského (ČR) odzneli diela W. A. Mozarta, G. Rossiniho, F.V. Kramářa-Krommera a G. Gershwina v podaní sólistov – Júliusa Kleina (klarinet), Ferenca Tomiča z Ukrajiny & klarinetistov Štátnej filharmónie a Štátneho divadla Košice a Artur Jaroň z Poľska (klavír).

Po koncerte nasledoval spoločenský večer s recepciou a tancom.

Text: Katarína Čižmáriková, foto: Tomáš Čižmárik

119

Prof. Daniela Ježová, členka Predsedníctva SAV, pri príhovore

Prof. Daniela Ježová, členka Predsedníctva SAV, pri príhovore

120

Július Klein (vpravo), riaditeľ Štátnej filharmónie Košice a dlhoročný priateľ ´akademikov´, preberá z rúk prof. Ježovej Medailu k 60. výročiu SAV a Ďakovný list predsedu SAV

Július Klein (vpravo), riaditeľ Štátnej filharmónie Košice a dlhoročný priateľ ´akademikov´, preberá z rúk prof. Ježovej Medailu k 60. výročiu SAV a Ďakovný list predsedu SAV

Toľko hráčov na klarinet vidno pohromade len zriedka. Ich účinkovanie na novoročnom koncerte SAV súviselo s jubileom hostiteľa Júliusa Kleina (prvý sprava),...

Toľko hráčov na klarinet vidno pohromade len zriedka. Ich účinkovanie na novoročnom koncerte SAV súviselo s jubileom hostiteľa Júliusa Kleina (prvý sprava),…

... ktorý účinkoval aj ako sólista

… ktorý účinkoval aj ako sólista

Pozvanie SAV prijala aj generálna konzulka Maďarskej republiky v Košiciach Éva Molnár-Czimbolmosné. V zábere je aj prof. Ján Dusza z Ústavu materiálového výskumu SAV, člen Predsedníctva SAV, s manželkou

Pozvanie SAV prijala aj generálna konzulka Maďarskej republiky v Košiciach Éva Molnár-Czimbolmosné. V zábere je aj prof. Ján Dusza z Ústavu materiálového výskumu SAV, člen Predsedníctva SAV, s manželkou

Finále koncertu patrilo známej Gerschwinovej Rapsody in blue v podaní Júliusa Kleina a klaviristu Antona Jaroňa (Poľsko)

Finále koncertu patrilo známej Gerschwinovej Rapsody in blue v podaní Júliusa Kleina a klaviristu Antona Jaroňa (Poľsko)

Spoločenskú časť večera otvorili prípitkom (zľava) prof. Marián Reiffers, prof. Daniela Ježová a doc. Juraj Koppel

Spoločenskú časť večera otvorili prípitkom (zľava) prof. Marián Reiffers, prof. Daniela Ježová a doc. Juraj Koppel

Pohľad na astronómov (zľava) Vojtech Rušin, Aleš Kučera a doc. Ján Svoreň s manželkami...

Pohľad na astronómov (zľava) Vojtech Rušin, Aleš Kučera a doc. Ján Svoreň s manželkami…

I tu sa debata točila okolo pracovných problémov. Zľava Juraj Koppel, Vojtech Rušin, Miroslav Morovics a Marián Reiffers

I tu sa debata točila okolo pracovných problémov. Zľava Juraj Koppel, Vojtech Rušin, Miroslav Morovics a Marián Reiffers

Vpravo prof. Ladislav Mirossay, rektor UPJŠ, vľavo prof. René Matlovič, rektor Prešovskej univezity.

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *