Vstup do Centra biovied SAV

január 17, 2018 No Comments »

Na základe vyhlásenia podpísaného 2.10.2017 sa Ústav fyziológie hospodárskych zvierat (ÚFHZ SAV) od dňa 1.1.2018  stal organizačnou jednotkou Centra biovied SAV. Pričlenil sa tak k Ústavu biochémie a genetiky živočíchov (ÚBGŽ SAV) a Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV (ÚMFG SAV). Hlavnou motiváciu pripojenia bolo podporiť horizontálnu integráciu na zdieľanie infraštruktúry a metodológií zavedených v partnerských ústavoch.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *