V košickej Vedeckej kaviarni o embryách

apríl 2, 2012 No Comments »

Vedecké kaviarne, organizované v rámci projektu Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach „Veda na Slovensku – čo nepoznáme, to nepotrebujeme…?“, financovaného APVV, si v Košiciach už získali veľký okruh priaznivcov. Ich aj ďalších záujemcov pozývame do aprílovej vedeckej kaviarne, kde bude hosťom MVDr. Dušan Fabian, PhD. z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach.

V prednáške pod názvom „Skôr ako sa narodíme“ porozpráva dr. Fabian o strastiplných cestách embryí. Predstaví najskoršie obdobie vývinu jedinca – prvé dni a „kroky“ embrya v čase od jeho vzniku až po zahniezdenie sa do maternice. Vysvetlí, čo sa s čerstvo vzniknutým zárodkom i v jeho okolí deje.

Náš aprílový hosť oboznámi návštevníkov vedeckej kaviarne s najvážnejšími nástrahami, ktoré embryo musí prekonať.  Prezradí tiež čosi o jeho komunikačnej výbave a mechanizmoch ´prvej pomoci´, ktoré mu pomáhajú bojovať s nástrahami,“ hovorí RNDr. Ján Gálik, CSc., zodpovedný riešiteľ projektu, ktorého hlavným cieľom je popularizácia vedy.

Vďaka intenzívnej spolupráci s tímom n.o. Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 sa vedecké kaviarne stali pravidelnou súčasťou programu v zrekonštruovaných výmenníkoch  v rámci projektu SPOTs.

Pri šálke kávy si môžete vypočuť prednášku o prvých dňoch embryí a pýtať sa na ďalšie zaujímavosti dr. D. Fabiana vo Vedeckej kaviarni, ktorá sa uskutoční v utorok 3. apríla 2012 o 18:00 hod. vo Výmenníku na Brigádnickej ulici v Košiciach.

Katarína Čižmáriková

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *