popularizácia vedy

O strastiplných cestách embryí

O strastiplných cestách embryí
apríl 12, 2012 No Comments »

Ak je téma prednášky aktuálna a príťažlivá, široká verejnosť na ňu rada príde. Toto sa potvrdzuje aj organizátorom vedeckých kaviarní v Košiciach na čele s RNDr. Jánom Gálikom, CSc. z Neurobiologického ústavu SAV., zodpovedným riešiteľom popularizačného projektu „Veda na Slovensku – čo nepoznáme, to nepotrebujeme…?“, financovaného APVV. Aprílová ponuka ... Read More »

V košickej Vedeckej kaviarni o embryách

V košickej Vedeckej kaviarni o embryách
apríl 2, 2012 No Comments »

Vedecké kaviarne, organizované v rámci projektu Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach „Veda na Slovensku – čo nepoznáme, to nepotrebujeme…?“, financovaného APVV, si v Košiciach už získali veľký okruh priaznivcov. Ich aj ďalších záujemcov pozývame do aprílovej vedeckej kaviarne, kde bude hosťom MVDr. Dušan Fabian, ... Read More »

Vo vedeckej kaviarni o tajomstvách DNA

Vo vedeckej kaviarni o tajomstvách DNA
október 21, 2010 No Comments »

Hovoriť o vážnych veciach možno nielen v laboratóriách a na sympóziách, ale i v kaviarni pri šálke kávy či čaju. Dôkazom toho bola aj Vedecká kaviareň, ktorú po minuloročnej úspešnej premiére opäť zorganizoval Neurobiologický ústav SAV v Košiciach. A hneď dupľovane. ... Read More »