ocenenie

Vďaka za Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií

Vďaka za Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií
február 28, 2014 No Comments »

Vytvorenie centra excelentnosti na výskum a vývoj moderných biomateriálov pre klinickú prax, dobudovanie infraštruktúry a  iniciácia spoločného vedeckého výskumu pracovísk – taký bol cieľ projektu „Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií“. Skupinu prestížnych odborníkov a vedcov pod vedením Dr. h. c. prof. MUDr. Andreja ... Read More »

SAV ocenila špičkové vedecké kolektívy i jednotlivcov

SAV ocenila špičkové vedecké kolektívy i jednotlivcov
júl 3, 2013 No Comments »

Najlepšie vedecké kolektívy a jednotlivcov 3. júla 2013 ocenilo vedenie Slovenskej akadémie vied v Zrkaldlovej sieni Primaciálneho paláca. Z hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry, ktoré identifikovalo špičkové tímy a pracovníkov vyplynulo mnoho výsledkov, ktoré obstoja aj v neľahkej medzinárodnej konkurencii na poli vedy. SAV má ... Read More »

Čestná plaketa SAV Petrovi Pristašovi

Čestná plaketa SAV Petrovi Pristašovi
október 29, 2012 No Comments »

Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách odovzdal v Košiciach 26. októbra 2012 doc. RNDr. Petrovi Pristašovi, CSc. z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat podpredseda SAV doc. Ing. Albert Breier, DrSc. Plaketu ako výraz ocenenia jeho nesporných vysokých vedeckých a ľudských kvalít mu udelilo Predsedníctvo SAV na návrh vedenia ... Read More »

Medaila SAV profesorovi Vladimírovi Kmeťovi

Medaila SAV profesorovi Vladimírovi Kmeťovi
jún 20, 2011 No Comments »

V piatok 3. júna ju prevzal prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc. z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach. Medailu SAV za podporu vedy pri príležitosti okrúhleho životného jubilea – 60 rokov – mu odovzdal podpredseda SAVdoc. Albert Breier. Na malej slávnosti v Košiciach sa zúčastnili ... Read More »

Ocenenie pre doc. Petra Javorského

Ocenenie pre doc. Petra Javorského
november 26, 2010 No Comments »

Vo štvrtok 25. novembra doc. Peter Javorský z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach prevzal Medailu Slovenskej akadémie vied za podporu vedy. Na malej slávnosti v budove Úradu SAV v Bratislave Medailu SAV za podporu vedy mu odovzdal podpredseda SAV doc. Albert ... Read More »

Mladí umelci mladým vedcom

Mladí umelci mladým vedcom
júl 6, 2010 No Comments »

V júni sa na seminári v aule Ústavov SAV na Watsonovej ulici svojimi víťaznými prácami predstavili mladí vedeckí pracovníci SAV do 35 rokov. Večer zase mladí umelci svojím rovesníkom (aj ich starším kolegom) zahrali a zaspievali na koncerte pod názvom “Mladí mladým ... Read More »

Na seminári i koncerte dominovali mladí

Na seminári i koncerte dominovali mladí
jún 13, 2009 No Comments »

V znamení mladosti sa niesol v Košiciach štvrtok 11. júna. Najprv sa na seminári v aule ústavov SAV na Watsonovej ulici svojimi víťaznými prácami predstavili mladí vedeckí pracovníci SAV do 35 rokov. Vedecký seminár sa od roku 2003 síce koná ... Read More »

Ocenenia vynikajúcim vedcom zo SAV

Ocenenia vynikajúcim vedcom zo SAV
október 10, 2008 No Comments »

V utorok 8. októbra SAV ocenila Bystríka Poleka, Štefana Faixa, Júliusa Brtka a Alexandra Kissa pri príležitosti životných jubileí. Na malej slávnosti v zasadačke Úradu SAV v Bratislave za účasti prvého podpredsedu SAV prof. Jána Slezáka sa zišli zástupcovia vedenia Slovenskej akadémie vied, ... Read More »

Cena SAV v roku 2006 za vedecko-výskumnú činnosť

júl 20, 2006 No Comments »

Kolektív pracovníkov Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc. za prácu: Genetická ekológia mikrobiálneho ekosystému tráviaceho traktu a bezpečnosť geneticky modifikovaných organizmov Genetická ekológia je nové odvetvie genetiky zamerané na problematiku prenosu génov ... Read More »