Faix

Noví riaditelia piatich ústavov

Noví riaditelia piatich ústavov
september 13, 2013 No Comments »

Predsedníctvo SAV na základe výberového konania na štvorročné obdobie vymenovalo od 1. októbra 2013 za riaditeľov ústavov : Doc. Ing. Oľgu Križanovú, DrSc., Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV (znovuzvolená) Ing. Petra  Matiašovského, CSc., Ústav stavebníctva a architektúry SAV (znovuzvolený) Doc. PhDr. Ivana Geráta, ... Read More »

Dvaja noví riaditelia pracovísk SAV

Dvaja noví riaditelia pracovísk SAV
október 1, 2009 No Comments »

Predsedníctvo SAV na základe výberových konaní vymenovalo dvoch nových riaditeľov organizácií SAV na štvorročné obdobie. Prvého októbra prevzali zodpovednosť za svoje pracoviská a spolupracovníkov noví riaditelia ústavov SAV – Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v Bratislave a Ústavu fyziológie ... Read More »

Ocenenia vynikajúcim vedcom zo SAV

Ocenenia vynikajúcim vedcom zo SAV
október 10, 2008 No Comments »

V utorok 8. októbra SAV ocenila Bystríka Poleka, Štefana Faixa, Júliusa Brtka a Alexandra Kissa pri príležitosti životných jubileí. Na malej slávnosti v zasadačke Úradu SAV v Bratislave za účasti prvého podpredsedu SAV prof. Jána Slezáka sa zišli zástupcovia vedenia Slovenskej akadémie vied, ... Read More »