Fabian

Záujem doktorandov atakuje možnosti organizátorov

Záujem doktorandov atakuje možnosti organizátorov
september 25, 2013 No Comments »

V dňoch 10. a 11. septembra sa v Košiciach už po ôsmykrát konal seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu.  Hlavným cieľom seminára je dať doktorandom možnosť verejne predstaviť aktivity a výsledky dosiahnuté vo výskume, prezentovať ich pred odbornou porotou i rovesníkmi najprv ústne a potom aj v písomnej podobe v zborníku. ... Read More »

Prihlásil sa rekordný počet doktorandov

Prihlásil sa rekordný počet doktorandov
september 19, 2012 No Comments »

Už po siedmykrát sa v Košiciach konal seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu. V dňoch 10. a 11. septembra privítali organizátori z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV,  Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie a po prvý raz aj z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach rekordný ... Read More »

O strastiplných cestách embryí

O strastiplných cestách embryí
apríl 12, 2012 No Comments »

Ak je téma prednášky aktuálna a príťažlivá, široká verejnosť na ňu rada príde. Toto sa potvrdzuje aj organizátorom vedeckých kaviarní v Košiciach na čele s RNDr. Jánom Gálikom, CSc. z Neurobiologického ústavu SAV., zodpovedným riešiteľom popularizačného projektu „Veda na Slovensku – čo nepoznáme, to nepotrebujeme…?“, financovaného APVV. Aprílová ponuka ... Read More »

V košickej Vedeckej kaviarni o embryách

V košickej Vedeckej kaviarni o embryách
apríl 2, 2012 No Comments »

Vedecké kaviarne, organizované v rámci projektu Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach „Veda na Slovensku – čo nepoznáme, to nepotrebujeme…?“, financovaného APVV, si v Košiciach už získali veľký okruh priaznivcov. Ich aj ďalších záujemcov pozývame do aprílovej vedeckej kaviarne, kde bude hosťom MVDr. Dušan Fabian, ... Read More »