Študijný pobyt v rámci PiGutNet

apríl 9, 2018 No Comments »

Na přelomu února a března 2018 absolvovaly na oddělení imunologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. studijní pobyt dvě pracovnice Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied – MVDr. Ľubomíra Grešáková, Ph.D. a Mgr. Dominika Mravčáková. Cílem pobytu bylo zejména zvládnout základy vybraných laboratorních technik využitelných ke studiu funkcí imunitního systému zvířat, např. měření transepiteliální elektrické rezistence nebo použití průtokového cytometru BD LSRFortessa, který byl pořízen díky projektu OP VaVpI Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně AdmireVet.

Originál správy na webe VUVeL

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *