Spolupráca s Univerzitou v Halle

október 21, 2015 No Comments »

Univerzita Martina Luthera v Halle (Nemecko) uverejnila blogovú správu o aktívnej spolupráci medzi Oddelením vývinovej fyziológie ÚFHZ SAV a Oddelením anatómie a bunkovej biológie MLU, ktorú zastrešuje spoločný projekt DAAD a SAV.

Čítajte tu:

  • Wissenschaftsblog
  • Related Posts

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *