Pútavá Noc výskumníkov v Košiciach

október 7, 2014 No Comments »

Aj po iné dni zaplnené parkovisko bolo 26. septembra ešte plnšie, značnú časť obsadili autobusy s poznávacími značkami od Kežmarku po Trebišov. Priviezli žiakov základných a stredných škôl z celého východného Slovenska, ktorí sa prišli oboznámiť so zaujímavosťami práce vedcov a výskumníkov. „Keby sa fyzika učila takto, to by ma bavilo,“ odpovedal vari desaťročný mládenček spod Tatier na otázku, či sa mu pokusy v jednotlivých stánkoch páčia. Bolo zrejmé, že detváky ako magnet priťahovalo všetko, čo sa hýbalo, dymilo, fučalo, ukazovalo na monitore háky-báky. Jednoducho predovšetkým to, na či mohli siahnuť, poťažkať, pozapínať, uviesť do pohybu. „Pre nás, vedeckých pracovníkov a ostatných účinkujúcich, je to vyvrcholenie niekoľkotýždňového úsilia,“ podelil sa o dojmy organizátorov šéf košického tímu za SAV Mgr. Pavol Szabó, CSc., skúsený popularizátor vedy, z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. „Návštevníci prichádzajú vo vlnách, predpoludním najmä školy, potom rodičia s menšími deťmi a podvečer sa pri nás pristavia nakupujúci. Sme tu vlastne od deviatej do deviatej.“

IMG_4176 copy Fotografia-0066b

Na slávnostné otvorenie opäť prijal pozvanie poslanec NR SR, predseda jej výboru pre zdravotníctvo a primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH a jeho námestníčka MUDr. Renáta Lenártová, PhD.. Prítomní boli riaditelia všetkých ústavov SAV v Košiciach i zástupcovia univerzít v Košiciach i Prešove.
Už hodinu pred slávnostným otvorením bolo átrium plné, jednotlivé pracoviská ústavov SAV i univerzít mali nainštalované expozície vo vyše štyridsiatich stánkoch. Keďže átrium má predsa len obmedzený priestor, stánky SAV a prezentácie univerzít boli roztiahnuté aj do bočných chodieb. Žiaľ, niektoré sa trochu strácali, pretože sa miešali priaznivci vedy s nakupujúcimi. Ústav experimentálnej fyziky SAV lákal na obľúbený supravodivý levitujúci vláčik, kozmofyzikálny výskum, horor Vacui, fyziku v kuchyni, na posúvanie mikročastíc rukami i na to, ako sa počítač učí vidieť či ako spoznať bielkoviny. Ústav geotechniky SAV predvádzal ako vyčistiť vodu od škodlivín, aké podoby má svet kameňov i záhady v chemickom laboratóriu že všade okolo nás je neviditeľný prach. Vedeckí pracovníci Neurobiologického ústavu SAV prezrádzali vedychtivým zvedavcom tajomstvá nervového systému, testovali im čuch, zručné ženy z košického pracoviska Archeologického ústavu SAV tkali ako naši predkovia v minulosti, psychológovia zo Spoločenskovedného ústavu SAV odhaľovali tajomstvá svojho odboru, atď. Odborníci z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV predvádzali, čo okúsi vajíčko na vandrovke. Vedeckí pracovníci i doktorandi z Parazitologického ústavu SAV okrem iného lákali rybárov a poľovníkov, aby sa spolu dopracovali k odpovedi na otázku, čo ohrozuje ich úlovky. Počas celého dňa zástupcovia ústavov postupne predstavovali oblasti, ktorým sa venujú vo svojej vedeckej práci a výskume. V popoludňajšom a podvečernom cykle prednášok v Cinemaxe rozprávali o svojom výskume na Ďalekom východe.
Tento rok pribudlo stánkov a predvádzacích modelov jednotlivých univerzít a ich fakúlt a katedier. Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach predstavila inšpekčného robota, zamestnankyne Hutníckej fakulty TU hľadali s deťmi odpoveď na otázku, či čierne uhlie lieči iba boľavé bruško, pedagógovia z Fakulty športu Prešovskej univerzity testovali pohybovo nadaných záujemcov, aby odhalili svoj talent. Prednášajúci z Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity predvideli, že ekológov Ferdo Mravec neoklame.

Text : Katarína Čižmáriková

Fotky: Stánok ÚFHZ SAV “Vajíčko na vandrovke” tematicky zameraný na vývin embrya od oplodnenia vajíčka až po zahniezdenie do maternice.

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *