Oddelenie fyziológie tráviaceho traktu

Vedie: Prof. MVDr. Štefan. Faix, DrSc.

• Laboratórium fyziológie a metabolizmu
(RNDr. Klaudia Čobanová, PhD.)

LFM

• Laboratórium trávenia a výživy
(MVDr. Zora Váradyová, PhD.)

LTV

• Laboratórium živočíšnej mikrobiológie
(MVDr. Andrea Lauková, CSc.)

LZM

• Laboratórium mikrobiálnej genetiky
(Doc. RNDr. Peter. Pristaš, PhD.)

LMG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *