Informácie podľa zákona 546/2010 Z.z.

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach ako povinná osoba v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. zverejňuje týmto:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *