Štatúty

Schválené zariadenia pre chov zvierat:
Zverinec Šoltésovej 4/6: SK PC 50011
Zverinec Pri Hati 10: SK P 22011


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *