Noví členovia Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied

január 28, 2005 No Comments »

Minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon odovzdal v piatok dekrét čestného člena SAPV prof. Štefanovi Lubymu a dekrét riadneho člena MVDr. Jurajovi Koppelovi.

Valné zhromaždenie SAPV zvolilo vlani 30. novembra 12 nových riadnych členov, 6 zahraničných a 3 čestných členov SAPV. Okrem prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc., sa novými čestnými členmi stali prof. Ing. Dušan Kulík, PhD. a prof. Ing. Milan Pajtáš, CSc. Jedným z nových riadnych členov je MVDr. Juraj Koppel, DrSc., riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach.

Diplom riadneho člena SAPV z rúk ministra Zsolta Simona preberá MVDr. Juraj Koppel, DrSc., riaditeľ ÚFHZ SAV v Košiciach.

Diplom riadneho člena SAPV z rúk ministra Zsolta Simona preberá MVDr. Juraj Koppel, DrSc., riaditeľ ÚFHZ SAV v Košiciach.

Minister Simon vo svojom príhovore konštatoval, že slovenské pôdohospodárstvo po dlhom čase začína pôsobiť so ziskom. Je to pozitívny signál aj o výsledkoch práce členov SAPV. Kalamita v novembri však ukázala, že je potrebné posilniť najmä lesnícky výskum a postaviť projekt obnovy ekosystému na vedeckej báze. V závere vyslovil presvedčenie, že naše vedecké kapacity zvládnu aj tieto aktuálne problémy.

Za nových zahraničných členov SAPV sa za ocenenie poďakoval Prof. Dr. hab. Tadeusz Szulc, námestník ministra školstva Poľskej republiky. Označil ho ako záväzok na rozšírenie spolupráce vo vede a výskume, ale aj vo vzájomných výmien študentov a doktorandov a zaželal Slovensku veľa úspechov v spoločnom európskom dome.

Prof. Luby sa poďakoval za nových členov SAPV. Povedal, že kým vo fyzike sa dá všeličo presne vypočítať, živá príroda si v presne definovanom prostredí zatiaľ robila, čo chce. Dnes sa však novými exaktnými metódami napr. molekulárnej biológie dá viac javov presnejšie pochopiť a usmerniť. Preto uvítal aj zámer ministra Simona podporiť výskum. V závere sa vyjadril, že keď to bude potrebné, pridá aj svoj hlas, aby výskum v tejto oblasti napredoval.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *