Na seminári i koncerte dominovali mladí

jún 13, 2009 No Comments »

V znamení mladosti sa niesol v Košiciach štvrtok 11. júna. Najprv sa na seminári v aule ústavov SAV na Watsonovej ulici svojimi víťaznými prácami predstavili mladí vedeckí pracovníci SAV do 35 rokov.

Vedecký seminár sa od roku 2003 síce koná už každý rok, ale víťazi sú vždy iní, a tak je zaujímavé vypočuť si, na čom pracujú a čo nové, nevšedné a objavné zistili. Tohtoročný seminár sa od lanského odlišoval aj niečím iným – prezentácie najlepších mladých vedcov si prišli vypočuť mnohí noví členovia Snemu SAV i Predsedníctva SAV.

Seminár otvoril a moderoval doc. Peter Javorský, člen bývalého Predsedníctva SAV, ktoré ešte súťaž organizovalo. Vpravo prof. Daniela Ježová...

Seminár otvoril a moderoval doc. Peter Javorský, člen bývalého Predsedníctva SAV, ktoré ešte súťaž organizovalo. Vpravo prof. Daniela Ježová…

Moderovania seminára sa ujal bývalý člen predsedníctva, spoluorganizátor podujatia doc. Peter Javorský, ktorý najprv privítal predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka i podpredsedov SAV prof. Danielu JežovúVieru RosovúJuraja Lapinadoc. Alberta BeieraĽubomíra Falťana, člena predsedníctva Igora Túnyiho i člena výboru snemu doc. Petra Pristaša. Slovko “vitajte” patrilo aj ďalším osobnostiam v pléne, ako boli riaditelia mnohých ústavov SAV, kolegovia ocenených mladých vedcov aj ich niekdajší učitelia. V mene vedenia akadémie sa prihovorila prof. Daniela Ježová, ktorá adresovala mladým ľuďom poznatok, že človek môže byť starší telom, ale ak duchom nestarne, má predpoklad byť dobrým vedcom. Zdôraznila im, že nie každý z nich hneď urobí veľký objav. Dôležité však je, aby si zachovali entuziazmus.

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek odovzdáva ocenenie Eve Boszorádovej, víťazke v rámci II. oddelenia vied SAV.

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek odovzdáva ocenenie Eve Boszorádovej, víťazke v rámci II. oddelenia vied SAV.

Celkove bolo ocenených osem mladých vedeckých pracovníkov SAV:

I. oddelenie vied SAV:

  • RNDr. Zuzana Pribulová, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV (1. miesto)
  • Mgr. Martin Gális, PhD., Geofyzikálny ústav SAV (2. miesto)
  • Ing. Roman Stoklas, PhD., Elektrotechnický ústav SAV (3. miesto).

II. oddelenie vied:

  • Ing. Eva Boszorádová, PhD., Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, (1. miesto)
  • Mgr. Zuzana Tomášková, PhD., Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, (2. miesto)
  • MUDr. Žofia Rádiková, PhD., Ústav experimentálnej endokrinológie SAV (3. miesto)

III. oddelenie vied:

  • Mgr. Peter Bystrický, PhD., Historický ústav SAV (1. miesto)
  • Mgr. Ivan Lesay, MA, Ekonimický ústav SAV (2. mieszo)

Ako hosť na seminári vystúpil MVDr. Mangesh Bhide, PhD., držiteľ príspevku z podporného fondu Štefana Schwarza SAV, z Centra biomedicínskej mikrobiológie a imunológie – spoločného pracoviska Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach a bratislavského Neuroimunologického ústavu SAV. Mladý vedec, pôvodom z Indie, hovoril o nových poznatkoch v diagnostike a prevencii lymskej boreliózy.

Pohľad na predsednícky stôl pri otvorení seminára – sprava Igor Túnyi, Viera Rosová, Ľubomír Falťan, doc. Albert Breier, prof. Jaromír Pastorek, v pozadí prof. Daniela Ježová a doc. Peter Javorský.

Pohľad na predsednícky stôl pri otvorení seminára – sprava Igor Túnyi, Viera Rosová, Ľubomír Falťan, doc. Albert Breier, prof. Jaromír Pastorek, v pozadí prof. Daniela Ježová a doc. Peter Javorský.

Prednášky neboli formálnou záležitosťou, ku každej z nich sa rozvinula bohatá diskusia, do ktorej sa najčastejšie zapájali prof. Jaromír Pastorek, Juraj Lapin i doc. Peter Samuely. Záverečné slovo patrilo opäť prof. Daniele Ježovej, ktorá u každého oceneného mladého vedeckého pracovníka vyzdvihla jeho osobitú vlastnosť. Slovami: “Všetci ste vynikajúci, držte sa vedy naďalej a budeme mať peknú budúcnosť,” seminár ukončila.

Po krátkej pauze sa všetci – tentoraz v oblekoch a spoločenských šatách – zišli v Dome umenia, domovskom stánku Štátnej filharmónie Košice. Na koncerte Mladí mladým – umelci vedcom všetkých privítal doc. Branislav Peťko, riaditeľ Parazitologického ústavu SAV, ktorý spolu s doc. Mariánom Reiffersom z Ústavu experimentálnej fyziky SAV a Glóriou Gajdošovou, riaditeľkou THS v Košiciach, stáli pred siedmimi rokmi na začiatku tejto peknej tradície. Prítomných pozdravil aj riaditeľ Štátnej filharmónie v Košiciach Július Klein a predstavil sólistov večera – 15-ročnú huslistku Teréziu Šofrankovú z Košíc, držiteľa Zlatej noty Slovenskej sporiteľne tenoristu Michala Serediča a jedného z najlepších mladých huslistov vo svojej vekovej kategórii na svete Karola Daniša. Títo mladí umelci spolu s košickým filharmonikmi dostali možnosť vystúpiť pre mladých ocenených vedcov. Organizátorom z filharmónie i SAV, ktorí dokázali skĺbiť vedu s umením, sa vo svojom príhovore poďakoval predseda SAV prof. Jaromír Pastorek. “Je mi cťou vystúpiť v tomto priestore a odovzdať ceny našim nádejam,” uviedol a postupne odovzdal diplomy Martinovi Gálisovi, Romanovi Stoklasovi, Eve Boszorádovej a Zuzane Tomáškovej.

Svojej funkcie sa potom ujal dirigent Stanislav Vavřínek z Českej republiky a na koncerte so sprievodom košických filharmonikov zazneli v podaní mladých sólistov diela J. Haydna, P. I. Čajkovského, G. Donizettiho, P. de Sarasateho a E. H. Griega.

Text: Katarína Čižmáriková
Foto: Katarína Čižmáriková, Tomáš Čižmárik

... ktorá sa chopila mikrofónu v úvode i závere stretnutia. Prof. Ježová dodala odvahu mladým vedeckým pracovníkom pred ich prezentáciou a na záver každého z nich osobitne charakterizovala.

… ktorá sa chopila mikrofónu v úvode i závere stretnutia. Prof. Ježová dodala odvahu mladým vedeckým pracovníkom pred ich prezentáciou a na záver každého z nich osobitne charakterizovala.

Z ocenených mladých vedcov najprv vystúpil Marián Gális z Geofyzikálneho ústavu SAV...

Z ocenených mladých vedcov najprv vystúpil Marián Gális z Geofyzikálneho ústavu SAV…

...po ňom Roman Stoklas z Elektrotechnického ústavu SAV...

…po ňom Roman Stoklas z Elektrotechnického ústavu SAV…

 

...a temperamentným prednesom svojej práce prezentácie uzavrela Zuzana Tomášiková z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV.

…a temperamentným prednesom svojej práce prezentácie uzavrela Zuzana Tomášiková z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV.

Ako hosť vystúpil so svojou prácou o nových poznatkoch v diagnostike a prevencii lymskej boreliózy Mangesh Bhide, držiteľ príspevku z podporného fondu Štefana Schwarza SAV.

Ako hosť vystúpil so svojou prácou o nových poznatkoch v diagnostike a prevencii lymskej boreliózy Mangesh Bhide, držiteľ príspevku z podporného fondu Štefana Schwarza SAV.

Pozorne ich počúvali starší a skúsenejší (sprava) doc. Albert Breier, prof. Jaromír Pastorek, prof. Daniela Ježová i doc. Peter Pristaš...

Pozorne ich počúvali starší a skúsenejší (sprava) doc. Albert Breier, prof. Jaromír Pastorek, prof. Daniela Ježová i doc. Peter Pristaš…

 

...ako aj ďalší v aule, medzi nimi (zľava) prof. Michal Besterci, prof. Pavol Dubinský i doc. Július Čorba.

…ako aj ďalší v aule, medzi nimi (zľava) prof. Michal Besterci, prof. Pavol Dubinský i doc. Július Čorba.

K najčastejším diskutérom z pléna patril podpredseda SAV Juraj Lapin.

K najčastejším diskutérom z pléna patril podpredseda SAV Juraj Lapin.

Večer sa všetci – už v parádnych róbach a oblekoch – stretli vo veľkej koncertnej sále Domu umenia v Košiciach na slávnostnom koncerte. Pohľad do lóže – zľava doc. Silvia Pastoreková, inak Slovenka roka 2009 v kategórii veda a vzdelávanie, vedľa prof. Jaromír Pastorek.

Večer sa všetci – už v parádnych róbach a oblekoch – stretli vo veľkej koncertnej sále Domu umenia v Košiciach na slávnostnom koncerte. Pohľad do lóže – zľava doc. Silvia Pastoreková, inak Slovenka roka 2009 v kategórii veda a vzdelávanie, vedľa prof. Jaromír Pastorek.

Za umelcov sa prihovoril k prítomným riaditeľ Štátnej filharmónie v Košiciach Július Klein...

Za umelcov sa prihovoril k prítomným riaditeľ Štátnej filharmónie v Košiciach Július Klein…

...a za vedcov zasa predseda SAV prof. Jaromír Pastorek , ktorý odovzdal ocenenie laureátom súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov.

…a za vedcov zasa predseda SAV prof. Jaromír Pastorek , ktorý odovzdal ocenenie laureátom súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov.

... Martinovi Gálisovi...

… Martinovi Gálisovi…

...Romanovi Stoklasovi...

…Romanovi Stoklasovi…

...a Zuzane Tomáškovej. Odovzdávanie ceny Eve Boszorádovej približuje prvá fotografia.

…a Zuzane Tomáškovej. Odovzdávanie ceny Eve Boszorádovej približuje prvá fotografia.

Excelentnou hrou na husliach očaril publikum len 16-ročný sólista Karol Daniš, ktorého sprevádzal orchester Štátnej filharmónie Košice pod taktovkou Stanislava Vavřínka. Svoje uznanie a vďaku mu vyjadrili búrlivým potleskom.

Excelentnou hrou na husliach očaril publikum len 16-ročný sólista Karol Daniš, ktorého sprevádzal orchester Štátnej filharmónie Košice pod taktovkou Stanislava Vavřínka. Svoje uznanie a vďaku mu vyjadrili búrlivým potleskom.

K tradícii patrí aj prípitok, na ktorý do svojej pracovne pozýva ocenených i najváženejších hostí riaditeľ filharmónie Július Klein (vľavo). Vedľa neho stojí Juraj Lapin, prof. Daniela Ježová a doc. Albert Breier, noví podpredsedovia SAV.

K tradícii patrí aj prípitok, na ktorý do svojej pracovne pozýva ocenených i najváženejších hostí riaditeľ filharmónie Július Klein (vľavo). Vedľa neho stojí Juraj Lapin, prof. Daniela Ježová a doc. Albert Breier, noví podpredsedovia SAV.

Súčasťou slávnostného večera je aj spoločenské strtnutie. Slávnostným prípitkom ho začal prof. Pastorek (s mikrofónom v ruke), vľavo od neho stojí doc. Branislav Peťko, v strede mladý hudobný virtuóz Karol Daniš, riaditeľ košickej filharmónie Július Klein a úplne vpravo doc. Marián Reiffers, jeden zo zakladateľov týchto koncertov.

Súčasťou slávnostného večera je aj spoločenské strtnutie. Slávnostným prípitkom ho začal prof. Pastorek (s mikrofónom v ruke), vľavo od neho stojí doc. Branislav Peťko, v strede mladý hudobný virtuóz Karol Daniš, riaditeľ košickej filharmónie Július Klein a úplne vpravo doc. Marián Reiffers, jeden zo zakladateľov týchto koncertov.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *