Medaila SAV profesorovi Vladimírovi Kmeťovi

jún 20, 2011 No Comments »
V piatok 3. júna ju prevzal prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc. z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach. Medailu SAV za podporu vedy pri príležitosti okrúhleho životného jubilea – 60 rokov – mu odovzdal podpredseda SAVdoc. Albert Breier. Na malej slávnosti v Košiciach sa zúčastnili podpredsedníčka SAV prof. Daniela Ježová, riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV doc. Štefan Faix, predseda Vedeckej rady ústavu doc. Peter Javorský i riaditeľ Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene Jozef Vaľka.
Jubilujúci prof. Vladimír Kmeť s Medailou SAV za podporu vedy.

Jubilujúci prof. Vladimír Kmeť s Medailou SAV za podporu vedy.

Ako v laudácii na počesť vedúceho vedeckého pracovníka a vedeckého tajomníka ÚFHZ SAV prof. Vladimíra Kmeťa zdôraznil doc. Juraj Koppel, člen predsedníctva SAV, bývalý dlhoročný riaditeľ ústavu a jeho spolupracovník, ocenený nastúpil do ústavu v roku 1980. Vo svojej vedeckej práci sa venoval fyziologickým a genetickým vlastnostiam modelovej bachorovej baktérii Streptococcus bovis, ak aj ovplyvňovaniu vývoja bachorovej mikroflóry mikrobiálnymi a enzýmovými preparátmi. Koncom 80-tych rokov sa doc. Kmeť stal výrazným predstaviteľom školy bachorovej mikrobiológie v Česko-Slovensku, vychoval 8 kandidátov vied v odbore veterinárna fyziológia a mikrobiológia. Výsledky tejto práce prezentoval formou „invited lecture“ na VII. Svetovom sympóziu o fyziológii prežúvavcov v Japonsku v roku 1989. V druhej polovici 90-tych rokov sa orientoval na štúdium agregačných laktobacilov a ich interakcií k patogénnym Escherichia coli. Výsledky výskumnej práce mu umožnili opakované konkurzné pokračovanie na miesto hosťujúceho profesora v Piacenze a Cremone v rokoch 1993-1995. Od roku 1996 sa venoval aj problematike PCR diagnostiky baktérií (Clostridium, patogénne Escherichia coli, Lactobacilus). V súčasnosti rieši problematiku rezistencie na antibiotiká u enterobaktérií, stafylokokov a laktobacilov. Prednášal na UVL v Košiciach, Katolíckej univerzite v Ružomberku i SPU v Nitre. Profesor V. Kmeť doteraz publikoval 80 karentovaných vedeckých prác v domácich a zahraničných časopisoch, dve monografie a 10 autorských osvedčení. Má 200 SCI citácií.
Blahoželáme!
Text a foto: Katarína Čižmáriková
Odborný život profesora Kmeťa priblížil doc. Juraj Koppel, člen Predsedníctva SAV a dlhoročný spolupracovník jubilanta.

Odborný život profesora Kmeťa priblížil doc. Juraj Koppel, člen Predsedníctva SAV a dlhoročný spolupracovník jubilanta.

Pozorne ho počúvali (zľava) jubilant, predseda Vedeckej rady Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach doc. Peter Javorský, podpredsedovia SAV prof. Daniela Ježová a doc. Albert Breier. riaditeľ ústavu doc. Štefan Faix a celkom vpravo priateľ a často spolupracujúci odborník Jozef Vaľka, riaditeľ Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene.

Pozorne ho počúvali (zľava) jubilant, predseda Vedeckej rady Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach doc. Peter Javorský, podpredsedovia SAV prof. Daniela Ježová a doc. Albert Breier. riaditeľ ústavu doc. Štefan Faix a celkom vpravo priateľ a často spolupracujúci odborník Jozef Vaľka, riaditeľ Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene.

Popredný slovenskému mikrobiológovi profesorovi Kmeťovi odovzdal Medailu SAV za podporu vedy podpredseda SAV Albert Breier.

Popredný slovenskému mikrobiológovi profesorovi Kmeťovi odovzdal Medailu SAV za podporu vedy podpredseda SAV Albert Breier.

S kyticou sa pridala prof. Daniela Ježová.

S kyticou sa pridala prof. Daniela Ježová.

Blahoželá riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach doc. Štefan Faix.

Blahoželá riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach doc. Štefan Faix.

 

Spoločná fotografia na záver - ocenený zapózoval s medailou i oboma podpredsedami SAV.

Spoločná fotografia na záver – ocenený zapózoval s medailou i oboma podpredsedami SAV.

 

 

 

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *