Kontakty

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Šoltésovej 4-6
04001 Košice

GPS: 48°42’44”N 21°15’29”E

Sekretariát:
tel. 421 55 7287842, fax 421 55 7287842
E-mail: ufhzsav(at)saske.sk

∗Pri Hati 10
04001 Košice

GPS: 48°44’41.1″N 21°15’26.9″E

Meno

Telefón

E-mail

Baran Vladimír 7276273 baran(at)saske.sk
Bujňáková Dobroslava 7922949 dbujnak(at)saske.sk
Burkuš Ján 7276282 burkus(at)saske.sk
Čobanová – Boldižárová Klaudia ∗ 7922965 boldik(at)saske.sk
Čikoš Štefan 7276280 cikos(at)saske.sk
Czikková Soňa 7276280 czikkova(at)saske.sk
Fabian Dušan 7276274 fabian(at)saske.sk
Faix Štefan 7276270 faix(at)saske.sk
Grešáková Ľubomíra ∗ 7922970 gresakl(at)saske.sk
Jalč Dušan ∗ 7922963 jalcd(at)saske.sk
Javorský Peter 6783120 javorsky(at)saske.sk
Kmeť Vladimír 7276277 kmetv(at)saske.sk
Kišidayová Svetlana ∗ 7922967 kisiday(at)saske.sk
Koppel Juraj 7276282 koppel(at)saske.sk
Lauková Andrea ∗ 7922964 laukova(at)saske.sk
Leng Ľubomír ∗ 6332048 lleng(at)saske.sk
Maliničová Lenka 7276284 serencova(at)saske.sk
Mozeš Štefan mozes(at)saske.sk
Plachá Iveta ∗ 7922969 placha(at)saske.sk
Pogány Simonová Monika ∗ 7922971 simonova(at)saske.sk
Pristaš Peter 6783120 pristas(at)saske.sk
Špirková Alexandra 7276282 spirkova(at)saske.sk
Siroka Peter ∗ siroka(at)saske.sk
Strompfová Viola ∗ 7922971 strompfova(at)saske.sk
Šefčíková Zuzana  7276275  sefcikz(at)saske.sk
Váradyová Zora ∗ 7922972 varadyz(at)saske.sk
Zeleňák Imrich zelenak@saske.sk
Alexiová Zuzana 7276278 alexiova(at)saske.sk
Augustinská Danuše 7922977 augustinska(at)saske.sk
Bodnárová Margita ∗ 7922974 bodnarova(at)saske.sk
Čigášová Dana 7276243 cigasova(at)saske.sk
Geročová Renáta ∗ 7922911 geročova(at)saske.sk
Jerga Peter ∗ 7922962 jerga(at)saske.sk
Jurčík Ivan 7276285 jurcik(at)saske.sk
Jurištová Daniela 7276283 juristova(at)saske.sk
Melišová Dana 7276276 melisova(at)saske.sk
Olšavská Anna 7276275 olsavska(at)saske.sk
Rábeková Marta 7287844 rabekova(at)saske.sk
Timková Iveta 7922978 adminiap(at)saske.sk
Venglovská Valéria ∗ 7922912 venglovska(at)saske.sk
Benkovský Gabriel ∗ 7922966
Korabská Mária ∗ 7922912 korabska(at)saske.sk
Ševčíková Jana 7276243
Pancák František ∗ 7922966