Seminár o konfokálnej mikroskopii

marec 15, 2015 No Comments »

Dňa 11.3.2015 zorganizoval Dr. Baran dvojdňový vedecký seminár s názvom „Live cell confocal microscopy – new dimension for 21st century“ zameraný na prezentáciu významných vedeckých štúdií bunkovej biológie, ktoré využívajú metodiky konfokálnej mikroskopie. Programom seminára bolo 7 vyžiadaných prednášok hostí z Českej republiky a Slovenska, a tiež praktické ukážky použitia laserovej mikroskopie. Súčasťou prednášok bola prezentácia najnovších trendov v technológii vysokorezolučnej laserovej mikroskopie. Na podujatí sa zúčastnilo 58 účastníkov z rôznych inštitúcií Českej republiky a Slovenska (ÚPJŠ Košice, SAV Košice, LF Martin, VuŽV Nitra, UKF Nitra, AVČR Liběchov, SAV Bratislava, Masarykova Univ., Brno, MIKRO sro).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *