Druhé oddelenie vied hodnotilo

marec 26, 2010 No Comments »

 

Pohľad na predsedníctvo výročného seminára vedeckých organizácií II. oddelenia vied SAV.

Pohľad na predsedníctvo výročného seminára vedeckých organizácií II. oddelenia vied SAV.

V aule SAV na Patrónke v Bratislave bol 23. a 24. marca výročný seminár vedeckých organizácií II. oddelenia vied SAV, na ktorom odzneli informácie o výsledkoch ústavov oddelenia.

Zúčastnil sa na ňom aj predseda SAV prof. Jaromír Pastorek, podpredsedníčka SAV prof. Daniela Ježová, členovia Predsedníctva SAV doc. Juraj Koppel a doc. Ladislav Petruš. Diskusiu k výstupom organizácií druhého oddelenia vied predniesol podpredseda SAV pre II. oddelenie vied doc. Albert Breier.

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek o. i. povedal, že v nasledujúcom období bude nevyhnutné zamerať sa na popularizáciu vedy v hlavných masmédiách. Na vysielanie v STV je pripravený seriál dokumentov o popredných vedeckých pracovníkoch akadémie, ktorí zároveň predstavia najvýznamnejšie výsledky svojej práce.

V diskusii k výstupom organizácií 2. oddelenia vied doc. Albert Breier uviedol, že v minulých dňoch bolo zasadnutie akreditačnej komisie, na ktorom jej členovia riešili systém hodnotenia vedeckých organizácií. Na zasadnutí II. oddelenia dospeli k rozhodnutiu, že tohto roku sa sústredia najmä na vypracovanie kritérií pre akreditácie, pričom určovanie poradia na základe výročných hodnotení vedeckých pracovísk ponechajú na iné obdobie.

Naše oddelenie v roku 2009 malo 238 karentovaných publikácií a 23 publikácií ako dodatok za predchádzajúci rok, mali sme aj 266 nekarentovaných publikácií a 50 za predchádzajúci rok,” povedal doc. Albert Breier. “Je to dobrý výsledok, podobne ako počet citácií, ktorý prevýšil desať tisíc. Hodnotenie oddelenia nie je jednoduché, lebo jeho ústavy majú svoje špecifiká a výstupy z nich nie je možné hodnotiť podľa rovnakých kritérií,” dodal.

V druhom oddelení rozdelili ústavy na tri skupiny: ústavy lekárskych vied; ústavy biologických a chemických vied; ústavy poľnohospodárskych a veterinárnych vied. Hodnotenie podľa tohto rozdelenia poukázalo na potrebu nových kritérií, ktoré pripraví nová akreditačná komisia. Preto bude nevyhnutné komunikovať nielen s vedením ústavov, ale najmä s komorami akadémie.

Prof. Daniela Ježová uviedla diskusiu k priebehu doktorandského štúdia v organizáciách II. oddelenia vied. Povedala: “Doktorandské štúdium prebieha veľmi úspešne. V súčasnosti v SAV máme 348 interných doktorandov, z nich 198 patrí do II. oddelenia vied. V minulom roku, všade, kde sa hlásili kvalitní mladí ľudia sme do doktorandského štúdia prijali.” Ako povedal ďalej, situáciu skomplikovala dĺžka štúdia doktorandov na vysokých školách. Predĺžila sa z troch rokov na štyri. Táto zmena si vyžiadala reakreditáciu ústavov SAV z trojročného na štvorročné štúdium. Informovala tiež o problémoch vytvárania komisií na udeľovanie titulu DrSc., ďalej o termínoch ďalšieho vzdelávania v SAV a uzávierky prihlášok do Schwarzovho fondu.

Ekonomické otázky vysvetlil doc. Juraj Koppel.

Ekonomické otázky vysvetlil doc. Juraj Koppel.

O ekonomických otázkach informoval doc. Juraj Koppel. Povedal, že rozpočet na tento rok SAV sa mierne zvýšil. V rozpočtoch pre ústavy SAV je rozhodujúce, že ich mzdový fond je porovnateľný s predchádzajúcim rokom, podobne ako bežné výdavky vrátane príspevkov na prevádzku. Objem investičných prostriedkov je tiež rovnaký ako vlani.

Súčasťou výročného seminára boli prezentácie najvýznamnejších výsledkov vedeckých organizácií II. oddelenia vied SAV. Riaditelia, predsedovia vedeckých rád ústavov a vedeckí pracovníci informovali o konkrétnych projektoch, ktoré v minulom roku najlepšie reprezentovali ich vedecké organizácie.

Doc. Štefan Faix riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV.

Doc. Štefan Faix riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *