SD 2009

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu (Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov UVL a SAV), 9. september 2009, Košice, IV. ročník

Organizátori: MVDr. D. Fabian, PhD.; Ing. O. Ondrašovičová, CSc.

Na seminári vystúpilo s prednáškou spolu 35 doktorandov z viacerých akademických a univerzitných pracovísk. Prednesené referáty boli vydané vo forme zborníka Vedecké práce doktorandov 2009.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *