Aktuálny ročník

XIV. ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu sa bude konať 14. a 15. novembra 2019

Miesto konania: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, Košice

Prihlášku vo forme Návratky je potrebné odoslať na adresu: seminar.boda[at]saske.sk najneskôr do 1. augusta 2019

Na stiahnutie:

NávratkaCirkulár 1

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *