Aktuálny ročník

XVI. ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu sa bude konať 11. a 12. novembra 2021

Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu bude seminár aj tento rok organizovaný videokonferenčne, prostredníctvom platformy MS Teams. Link pre online sledovanie konferencie bude zverejnený deň pred konaním konferencie.


Program seminar doktorandov (24 downloads )

Ďalšie informácie na: seminar.boda[at]saske.sk

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *