Aktuálny ročník

SEMINÁR DOKTORANDOV VENOVANÝ PAMIATKE AKADEMIKA BOĎU 

XIII. ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu sa konal 4. a 5. septembra 2018

Miesto konania:
Ústav parazitológie – prednášková miestnosť (Pavilón 2)
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice

Príspevky boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov organizátorov:
RNDr. Š. Čikoš, CSc., Centrum biovied SAV, o.z. ÚFHZ v Košiciach
RNDr. K. Čobanová, PhD., Centrum biovied SAV, o.z. ÚFHZ v Košiciach
RNDr. V. Sačková, PhD., PF UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. B. Bojková, PhD. , PF UPJŠ v Košiciach
doc. MVDr. I. Kožárová, PhD., UVLF v Košiciach
doc. MVDr. Dáša Mudroňová, PhD., UVLF v Košiciach

Komisia vybrala spomedzi všetkých účastníkov 7 najlepších prác, ktoré boli ocenené poukazmi na nákup vedeckých publikácií:
Bačová Mária, RNDr. zo SAV (Biomedicínske centrum, Nbú)
Bartkovský Martin, Mgr. z UVLF (Ústav hygieny a technológie mäsa)
Bimbová Katarína, RNDr. zo SAV (Biomedicínske centrum, Nbú)
Csicsay František, MVDr. zo SAV (Biomedicínske centrum, Virologický ústav)
Handrová Lívia, MVDr. zo SAV (Centrum biovied, ÚFHZ)
Mochnacký Filip, Mgr. z PF UPJŠ (Katedra bunkovej biológie)
Timková Ivana, Mgr. z PF UPJŠ (ÚBEV, Katedra mikrobiológie)

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2018
Zostavila: Ing. Ľudmila Hamarová, PhD.
Recenzovali: doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD., MVDr. Monika Drážovská, PhD.

Program:

SD-program-2018-bulletin.pdf (51 downloads )


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *