Aktuálny ročník

SEMINÁR DOKTORANDOV VENOVANÝ PAMIATKE AKADEMIKA BOĎU 

XII. ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu sa bude konať 6. a 7. septembra 2017 (v stredu a štvrtok).

Miesto konania: Pavilón morfologických disciplín, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice

Tematické zameranie seminára: biologické, veterinárske a farmaceutické vedy.

Forma prezentácie: Prednášky (Powerpoint presentation, 10 minút)

Program seminára:
program 2017


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *