Aktuálny ročník

XV. ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu sa bude konať 12. a 13. novembra 2020

Miesto konania: videokonferenčne
Tematické zameranie: Biologické, veterinárske a farmaceutické vedy
Prihlásenie: Prihlášku vo forme Návratky je potrebné odoslať na adresu: seminar.boda@saske.sk najneskôr do 1. júla 2020
Prezentácia: Prednášky (10-15 minút)
Príspevok: Príspevok vo forme vedeckej publikácie je potrebné odoslať najneskôr do 15. septembra 2020.
Podmienky: Nosná časť prezentovaných informácií by mala byť založená na výsledkoch, ktoré pochádzajú zo samostatnej práce doktoranda vykonanej v uplynulom roku jeho štúdia.
Iné informácie: Najlepšie práce budú odmenené cenami, práce bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov SAV, UVLF a UPJŠ. Za aktívnu účasť bude všetkým účastníkom pridelený stanovený počet kreditov.
Vložné: Bezplatné

Ďalšie informácie na: seminar.boda[at]saske.sk


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *