Aktuálny ročník

XVI. ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu sa bude konať 11. a 12. novembra 2021

Tematické zameranie: Biologické, veterinárske a farmaceutické vedy
Prihlásenie: Prihlášku vo forme Návratky je potrebné odoslať na adresu: seminar.boda@saske.sk najneskôr do 15. júla 2021
Prezentácia: Prednášky (10 minút + 5 minút diskusia)
Príspevok: Príspevok vo forme vedeckej publikácie je potrebné odoslať najneskôr do 15. septembra 2021.
Podmienky: Nosná časť prezentovaných informácií by mala byť založená na výsledkoch, ktoré pochádzajú zo samostatnej práce doktoranda vykonanej v uplynulom roku jeho štúdia.
Súťaž: Najlepšie práce budú odmenené cenami, práce bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov SAV, UVLF a UPJŠ. Za aktívnu účasť bude všetkým účastníkom pridelený stanovený počet kreditov.
Vložné: Bezplatné
Miesto: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73 (V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie formou video-konferencie)

Ďalšie informácie na: seminar.boda[at]saske.sk

Návratka na stiahnutie:
SD Navratka 2021


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *