Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu je vedecké podujatie, ktoré každoročne v septembri organizuje ÚFHZ SAV v spolupráci s UVLF a PF UPJŠ v Košiciach.

Akademik Boďa bol jedným z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku, ktorého profesionálna kariéra bola spätá ako s viacerými inštitúciami v Košiciach.

Cieľom podujatia je poskytnúť košickým doktorandom z biologických vedných odborov priestor na získanie praktických skúseností v dvoch najdôležitejších oblastiach vedeckého výskumu – prezentácii vlastných výsledkov v ústnej a písomnej forme.

Súčasťou seminára je Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov a príspevky sú uverejňované v recenzovanom zborníku.

Kontakt pre bližšie informácie o seminári: fabian(at)saske.sk

loga organizatorov

Aktuálny ročníkHistória semináraArchív zborníkovKoloman Boďa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *