Deň otvorených dverí

november 20, 2014 No Comments »

V rámci Týždňa vedy a techniky Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV dňa 14.11.2014 otvoril dvere svojich laboratórií a pracovníci privítali vyše stovku žiakov tretích až šiestych tried z košických základných škôl Polianska, Staničná a Krosnianska. Žiaci sa mohli oboznámiť nielen s náplňou práce Oddelenia výživy a trávenia, ale si aj prakticky vyskúšať najbežnejšie činnosti v laboratóriu, napríklad pipetovanie, mikroskopovanie, meranie pH, odstreďovanie, senzorické testy, alebo zasúťažiť si, kto rýchlejšie naplní zásobník pipetovacími špičkami. Nielen úsmevy držiteľov záverečného certifikátu pre nádejných mladých vedcov, ale aj výroky detí typu „to je bombové“ alebo „to je dzivé“ dokresľovali úspešnosť celej akcie Dňa otvorených dverí na našom ústave.

Text: Svetlana Kišidayová, Fotky: Renáta Geročová

Obr. 1) Dr. Ľ. Grešáková rozpráva o náplni práce Oddelenia výživy a trávenia ÚFHZ SAV
1--DSC06783
Obr.2) Pipetovať sklenenými pipetami nie je ľahké
2--DSC06817
Obr. 3) Pipetovanie automatickými pipetami si tiež vyžaduje zručnosť
3--DSC07179
Obr. 4) Dr. A. Lauková vysvetľuje, ako možno využiť užitočné baktérie
4--DSC06849
Obr. 5) Meranie pH pod vedením dr. K. Čobanovej
5--DSC06884
Obr. 6) Dr. M. Ryzner a deti pri senzorických testoch
6--DSC06873
Obr. 7) Kto prvý naplní zásobník?
7--DSC06855
Obr. 8) Mikroskopovanie živých vzoriek bachorových protistov pod vedením dr. K. Mihalikovej
8--DSC06813
Obr. 9) A na záver spoločná fotka
9--DSC06893

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *