Deň otvorených dverí 2017

november 10, 2017 No Comments »

“Spoznávaj, pochop, rozvíjaj” bolo mottom 14. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku konaného od 6. do 12. 11.2017. V rámci tohto podujatia pripravili pracovníci Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV pre záujemcov o vedu dňa 8.11.2015 Deň otvorených dverí. Návštevníci mali možnosť nahliadnuť do laboratórií Ústavu a získať tak informácie, ku ktorým sa v škole bežne nedostanú. Pracovníci privítali približne 30 žiakov zo Základnej školy na Krosnianskej a Staničnej ulici a asi 20 žiakov 3. ročníka Gymnázia na Opatovskej v Košiciach. Úvodného slova sa ujal riaditeľ prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc., ktorý všetkých srdečne privítal a predstavil návštevníkom činnosť jednotlivých oddelení, konkrétne Oddelenia vývinovej fyziológie a Laboratória mikrobiálnej genetiky. Laboratória si študenti následne prehliadli. O úspechu celej akcie svedčí aj bohatá diskusia medzi študentmi a pracovníkmi jednotlivých laboratórií.

DOD 1

DOD 2

DOD 4

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *