Deň otvorených dverí 2015

november 11, 2015 No Comments »

V rámci Týždňa vedy a techniky Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV dňa 11.11.2015 usporiadal Deň otvorených dverí a umožnil záujemcom nahliadnuť do svojich laboratórií. Pracovníci Ústavu privítali 30 študentov 2. a 4. ročníka Gymnázia na Opatovskej v Košiciach pod vedením profesoriek RNDr. Marty Halászovej a Mgr. Dagmar Szaniszlovej. Úvodného slova sa ujal zástupca riaditeľa Doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc., ktorý všetkých srdečne privítal a predstavil návštevníkom činnosť jednotlivých oddelení ústavu, ktoré si študenti následne prehliadli. O úspechu celej akcie svedčí aj bohatá diskusia medzi študentmi a vedúcimi jednotlivých laboratórií.

DSC_0253

DSC_0265

Text: Dr. Šefčíková
Foto: Dr. Burkuš

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *