Deň laboratórnych zaujímavostí

júl 17, 2017 No Comments »

Dňa 23.6.2017 navštívili naši kolegovia (Dr. Grešáková, Dr. Lauková) SZŠ Didacticus, Palackého 14 v Košiciach, kde starším žiakom zaujímavým spôsobom priblížili ich vedeckú prácu a ukázali im základy všeobecnej laboratórnej a mikrobiologickej praxe. Deti sústredene počúvali a veľa sa naučili o škodlivých, ale aj o užitočných baktériách. Zaujímalo ich ako môžu byť baktérie užitočné a naopak ako škodia; čo potvrdili množstvom otázok pre naše kolegyne. Formou súťaže boli prezentované základy pipetovania, určovanie pH vo farebných roztokoch pomocou prírodného indikátora, či očkovanie vzoriek na mikrobiologické platne. Na záver nechýbala spoločná fotka a za veľkú snahu žiaci získali „certifikát Mladého vedca ÚFHZ SAV za rok 2017”.

didacticus 23.6.2017pipetyplatne

certificate

DIDACTICUS

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *