Deň laboratórnych zaujímavostí II

júl 18, 2018 No Comments »

Tak ako minulý rok, navštívili 26.6.2018 naši kolegovia (Dr. Grešáková, Dr. Lauková, Dr. Maďarová, Dr. Holodová) SZŠ Didacticus na Palackého ulici. Žiakom 5.-7. ročníka predviedli formou farebných pokusov princípy chemických reakcií a základy laboratórnej techniky. Žiaci sa naučili pomenovať laboratórne pomôcky a sklo, vyskúšali si rôzne techniky pipetovania, určovanie pH v rôznych roztokoch na základe ich farebnej zmeny a skúsili naočkovať vzorky jogurtu na mikrobiologické platne. Sľúbili, že na výsledky budú trpezlivo čakať pod dozorom učiteľov J. Na záver nechýbala spoločná fotka a kopa otázok pre naše kolegyne. Deti sa už tešia na ďalšie stretnutie…

didact 2018 didacticus 1 26.6.2018 didacticus 26.6.2018

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *