Ďalší novomenovaní riaditelia ústavov

marec 31, 2006 No Comments »

Predsedníctvo SAV na základe výberových konaní od 1. augusta vymenovalo riaditeľov ÚMFG SAV a ÚFHZ SAV.

Pravda, noví riaditelia nie sú nováčikmi, takže úsporný titulok musíme doplniť. Na ďalšie štvorročné obdobie Predsedníctvo SAV menovalo doterajších riaditeľov:

  • Ing. Alberta Breiera, DrSc. do funkcie riaditeľa Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v Bratislave,
  • doc. MVDr. Juraja Koppela, DrSc. do funkcie riaditeľa Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat v Košiciach.
Juraj Koppel

Juraj Koppel

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *