Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum

jún 13, 2011 No Comments »

Pokrokové metódy regeneračnej medicíny už budú mať špičkové podmienky aj na Slovensku. Prispeje k tomu tiež Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum NEUREG v Košiciach.

Košickým novinárom ho na tlačovej konferencii 1. júna predstavili MVDr. Ivo Vanický, CSc., projektový manažér, za prijímateľa – Neurobiologický ústav SAV v Košiciach (bude sa venovať experimentálnej regeneračnej medicíne) a za partnerov: MVDr. Ján Rosocha, CSc., prednosta Tkanivovej banky Lekárskej fakulty UPJŠ (klinická regeneračná medicína) adoc. RNDr. Peter Javorský, DrSc., zástupca riaditeľa Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV (experimentálna fyziológia). Prítomná bola aj Ing. Ivona Kováčová, manažérka pre projekty štrukturálnych fondov na Neurobiologickom ústave SAV.

Ivo Vanický z Neurobiologického ústavu na tlačovej konferencii pri predstavovaní projektu Centra excelentnosti pre neuroregeneračný výskum NEUREG.

Ivo Vanický z Neurobiologického ústavu na tlačovej konferencii pri predstavovaní projektu Centra excelentnosti pre neuroregeneračný výskum NEUREG.

Ochorenia nervového systému patria na Slovensku medzi najzávažnejšie. Cievne mozgové príhody sú treťou najčastejšou príčinou smrti. Náklady na liečbu ochorení mozgu podľa údajov WTO predstavujú viac ako tretinu výdavkov v zdravotníctve. Bohužiaľ, v drvivej väčšine prípadov sa liečia len symptómy, nie príčiny problémov. Pomôcť môže regeneračná medicína, rýchlo sa rozvíjajúci vedný odbor, ktorého význam neustále rastie. Vytvára totiž živé, funkčné tkanivá, ktoré dokážu nahradiť alebo opraviť tkanivovú či orgánovú funkciu stratenú v dôsledku choroby, poškodenia, vrodených chýb alebo veku. Jej pomoc môže potrebovať každý z nás.

Centrum excelentnosti NEUREG združí excelentné pracoviská v regióne, čím sa vytvorí monotematické centrum, ktoré sa bude venovať výskumu a predklinickému testovaniu progresívnych možností liečby poškodenia mozgu a miechy. Naskytne sa tak možnosť poskytnúť pacientom najmodernejšie liečebné postupy, ktoré dokážu v mnohých prípadoch zachrániť ľudský život. Cieľom NEUREG-u je vývoj aj aplikácia najnovších poznatkov v oblasti kmeňových buniek. Tie po podaní pacientovi dokážu regenerovať tkanivá a ich funkcie, a to dokonca aj v prípade mozgu a miechy. Slovensko má pritom v oblasti transplantácií embryonálneho mozgového tkaniva silné postavenie. Viaceré úspešné experimenty má za sebou Neurobiologický ústav SAV, ktorý je aj hlavným prijímateľom grantu zo Štrukturálnych fondov EÚ vo výške 3 815 753,04 EUR. „Verím, že projekt NEUREG bude významným stimulom pre vedu v Košiciach a rozvoj neuroregeneračnej medicíny. Len pre ilustráciu, táto suma je takmer štvornásobkom celoročného rozpočtu nášho pracoviska,“ uviedol Ivo Vanický. Väčšina prostriedkov z grantu bude investovaná do prístrojov, časť do nákupu spotrebného materiálu, ako napríklad chemikálií, či reagencií.

Predstavili sa aj partneri – Tkanivovú banku LF UPJŠ jej prednosta Ján Rosocha...

Predstavili sa aj partneri – Tkanivovú banku LF UPJŠ jej prednosta Ján Rosocha…

V Košiciach sú výborné podmienky na ďalší úspešný rozvoj regeneračnej medicíny. Na Lekárskej fakulte UPJŠ a v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura boli vykonané prvé veľmi úspešné experimentálne liečebné postupy pri rozsiahlych poškodeniach kostí a kĺbov s použitím autológnych buniek a darcovských transplantátov. V rámci UN L. Pasteura pomôžu investície z Operačného programu Výskum a vývoj a Operačného programu Zdravotníctvo vybudovať zariadenia pre predklinický výskum v oblasti regenerácie tkanív a jednotku pre produkciu buniek a tkanív pre transplantačné účely. „Našou úlohou je školiť medikov, lekárov, osvetľovať javy a uvádzať regeneračnú medicínu do praxe. Túto terapiu používajú vo svete čoraz viac. Súčasná medicína lieči draho, lebo lieči symptómy. Regeneračná medicína odstraňuje problém. Čiže aj keď je táto medicína drahá, vždy je výhodnejšia ako jednorazová investícia, než dlhoročná liečba príznakov,“ povedal prednosta Tkanivovej banky LF UPJŠ Ján Rosocha.

Do projektu sa zapojil aj Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV. „Našou hlavnou úlohou je štúdium expresie génov v tkanivách na úrovni RNA a vybudovanie laboratória na štúdium RNA,“ vysvetlil zástupca riaditeľa ústavu doc. Peter Javorský.

Po dobudovaní, vybavení a validácii priestorov Centra excelentnosti NEUREG sa vytvoria nevyhnutné predpoklady pre jeho zapojenie sa do európskych a amerických projektov v oblasti regenerácie tkanív, orgánov a bunkových systémov. Zoskupenie pracovísk na využitie regeneračnej medicíny bude stimulom pre ďalší rozvoj výskumu v regióne s vysokou koncentráciou vysokých škôl s biologickým a medicínskym zameraním. CE sa po stránke vybavenia pre oblasť prípravy buniek stane plne kompatibilné s najlepšími svetovými pracoviskami vykonávajúcimi výskum v oblasti regeneračnej medicíny a bunkovej terapie. Výsledkom bude zníženie nákladov na liečbu s trvácnejším liečebným efektom pre pacienta.

Text a foto: Katarína Čižmáriková

...a Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV zástupca riaditeľa doc. Peter Javorský.

…a Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV zástupca riaditeľa doc. Peter Javorský.

Na záver tlačových konferencií redaktori radi robia individuálne rozhovory. Na snímke redaktor Tlačovej agentúry SR Viliam Štrelinger (v strede) spovedá Iva Vanického, pozorne počúva projektová manažérka Ivona Kováčová na Neurobiologickom ústave SAV (vpravo).

Na záver tlačových konferencií redaktori radi robia individuálne rozhovory. Na snímke redaktor Tlačovej agentúry SR Viliam Štrelinger (v strede) spovedá Iva Vanického, pozorne počúva projektová manažérka Ivona Kováčová na Neurobiologickom ústave SAV (vpravo).

Redaktor TV Naša Jozef Demeter a redaktorka Rádia Lumen Mria Čigášová si zatiaľ pozvali pred kameru Jána Rosochu...

Redaktor TV Naša Jozef Demeter a redaktorka Rádia Lumen Mria Čigášová si zatiaľ pozvali pred kameru Jána Rosochu…

... a potom Iva Vanického.

… a potom Iva Vanického. 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *