Aktuality

SAV ocenila špičkové vedecké kolektívy i jednotlivcov

SAV ocenila špičkové vedecké kolektívy i jednotlivcov
júl 3, 2013 No Comments »

Najlepšie vedecké kolektívy a jednotlivcov 3. júla 2013 ocenilo vedenie Slovenskej akadémie vied v Zrkaldlovej sieni Primaciálneho paláca. Z hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry, ktoré identifikovalo špičkové tímy a pracovníkov vyplynulo mnoho výsledkov, ktoré obstoja aj v neľahkej medzinárodnej konkurencii na poli vedy. SAV má ... Read More »

Ceny Slovenskej akadémie vied

Ceny Slovenskej akadémie vied
jún 27, 2013 No Comments »

Ceny Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach každoročne pripomínajú výročie  jej založenia. Tie tohtoročné boli výnimočné najmä jubilejným, 60. výročím vzniku. Najvýznamnejšie vedecké ocenenia na Slovensku si 26. júna 2013 odniesli  významní vedeckí pracovníci. Cena Slovenskej akadémie vied je ocenením vedecko-výskumných úloh zásadného vedeckého, hospodárskeho, ... Read More »

Jubilejné Dni živočíšnej fyziológie v Košiciach

Jubilejné Dni živočíšnej fyziológie v Košiciach
november 5, 2012 No Comments »

Fyziologické dni každé dva roky striedavo pripravujú českí a slovenskí organizátori. Organizácia tohtoročných jubilejných 25. Dní živočíšnej fyziológie pripadla na košický Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV. V konferenčných priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach na Podhradovej sa v októbri na tri dni stretli vedeckí ... Read More »

Čestná plaketa SAV Petrovi Pristašovi

Čestná plaketa SAV Petrovi Pristašovi
október 29, 2012 No Comments »

Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách odovzdal v Košiciach 26. októbra 2012 doc. RNDr. Petrovi Pristašovi, CSc. z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat podpredseda SAV doc. Ing. Albert Breier, DrSc. Plaketu ako výraz ocenenia jeho nesporných vysokých vedeckých a ľudských kvalít mu udelilo Predsedníctvo SAV na návrh vedenia ... Read More »

Prihlásil sa rekordný počet doktorandov

Prihlásil sa rekordný počet doktorandov
september 19, 2012 No Comments »

Už po siedmykrát sa v Košiciach konal seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu. V dňoch 10. a 11. septembra privítali organizátori z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV,  Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie a po prvý raz aj z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach rekordný ... Read More »

O strastiplných cestách embryí

O strastiplných cestách embryí
apríl 12, 2012 No Comments »

Ak je téma prednášky aktuálna a príťažlivá, široká verejnosť na ňu rada príde. Toto sa potvrdzuje aj organizátorom vedeckých kaviarní v Košiciach na čele s RNDr. Jánom Gálikom, CSc. z Neurobiologického ústavu SAV., zodpovedným riešiteľom popularizačného projektu „Veda na Slovensku – čo nepoznáme, to nepotrebujeme…?“, financovaného APVV. Aprílová ponuka ... Read More »

V košickej Vedeckej kaviarni o embryách

V košickej Vedeckej kaviarni o embryách
apríl 2, 2012 No Comments »

Vedecké kaviarne, organizované v rámci projektu Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach „Veda na Slovensku – čo nepoznáme, to nepotrebujeme…?“, financovaného APVV, si v Košiciach už získali veľký okruh priaznivcov. Ich aj ďalších záujemcov pozývame do aprílovej vedeckej kaviarne, kde bude hosťom MVDr. Dušan Fabian, ... Read More »

Medaila SAV profesorovi Vladimírovi Kmeťovi

Medaila SAV profesorovi Vladimírovi Kmeťovi
jún 20, 2011 No Comments »

V piatok 3. júna ju prevzal prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc. z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach. Medailu SAV za podporu vedy pri príležitosti okrúhleho životného jubilea – 60 rokov – mu odovzdal podpredseda SAVdoc. Albert Breier. Na malej slávnosti v Košiciach sa zúčastnili ... Read More »

Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum

Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum
jún 13, 2011 No Comments »

Pokrokové metódy regeneračnej medicíny už budú mať špičkové podmienky aj na Slovensku. Prispeje k tomu tiež Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum NEUREG v Košiciach. Košickým novinárom ho na tlačovej konferencii 1. júna predstavili MVDr. Ivo Vanický, CSc., projektový manažér, za prijímateľa – Neurobiologický ústav SAV ... Read More »

Ocenenie pre doc. Petra Javorského

Ocenenie pre doc. Petra Javorského
november 26, 2010 No Comments »

Vo štvrtok 25. novembra doc. Peter Javorský z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach prevzal Medailu Slovenskej akadémie vied za podporu vedy. Na malej slávnosti v budove Úradu SAV v Bratislave Medailu SAV za podporu vedy mu odovzdal podpredseda SAV doc. Albert ... Read More »