Aktuality

Veda na dosah

Veda na dosah
máj 24, 2019 No Comments »

Projekt APVV “Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat naturálnymi a minerálnymi aditívami”, ktorý aktuálne riešime na ÚFHZ CBv SAV, zaujal aj redaktorku VEDA NA DOSAH. Ďakujeme za podporu Read More »

ANINAL PHYSIOLOGY 2019

ANINAL PHYSIOLOGY 2019
január 15, 2019 No Comments »

ÚFHZ CBv SAV Vás ako jeden zo spoluorganizátorov pozýva na 15. ročník medzinárodnej konferencie ANIMAL PHYSIOLOGY 2019, ktorá sa bude konať 27. – 29. mája 2019 v hoteli Termal, Vyhne (SR) Read More »

Noc výskumníkov 2018

Noc výskumníkov 2018
december 11, 2018 No Comments »

Priestory obchodného centra Optima v Košiciach už tradične v posledný septembrový piatok – 28.9.2018 patrili vede. Uskutočnil sa tu už 12. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2018. Motto tohtoročného festivalu bolo „Výskumníci v nás“. Bohatý program ... Read More »

Deň otvorených dverí 2018

Deň otvorených dverí 2018
november 13, 2018 No Comments »

V rámci Týždňa vedy a techniky 2018 sa dňa 9.11.2018 na Ústave fyziológie hospodárskych zvierat CBv SAV konal Deň otvorených dverí. Pracovníci privítali žiakov 9. ročníka ZŠ Polianska 1 a ôsmakov zo ZŠ Krosnianska 4. Po úvodnej krátkej prezentácii o zameraní jednotlivých ... Read More »

Deň laboratórnych zaujímavostí II

Deň laboratórnych zaujímavostí II
júl 18, 2018 No Comments »

Tak ako minulý rok, navštívili 26.6.2018 naši kolegovia (Dr. Grešáková, Dr. Lauková, Dr. Maďarová, Dr. Holodová) SZŠ Didacticus na Palackého ulici. Žiakom 5.-7. ročníka predviedli formou farebných pokusov princípy chemických reakcií a základy laboratórnej techniky. Žiaci sa naučili pomenovať laboratórne pomôcky ... Read More »

Študijný pobyt v rámci PiGutNet

Študijný pobyt v rámci PiGutNet
apríl 9, 2018 No Comments »

Na přelomu února a března 2018 absolvovaly na oddělení imunologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. studijní pobyt dvě pracovnice Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied – MVDr. Ľubomíra Grešáková, Ph.D. a Mgr. Dominika Mravčáková. Cílem pobytu bylo zejména zvládnout ... Read More »

Vstup do Centra biovied SAV

Vstup do Centra biovied SAV
január 17, 2018 No Comments »

Na základe vyhlásenia podpísaného 2.10.2017 sa Ústav fyziológie hospodárskych zvierat (ÚFHZ SAV) od dňa 1.1.2018  stal organizačnou jednotkou Centra biovied SAV. Pričlenil sa tak k Ústavu biochémie a genetiky živočíchov (ÚBGŽ SAV) a Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV (ÚMFG SAV). Hlavnou motiváciu ... Read More »

Deň otvorených dverí 2017

Deň otvorených dverí 2017
november 10, 2017 No Comments »

“Spoznávaj, pochop, rozvíjaj” bolo mottom 14. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku konaného od 6. do 12. 11.2017. V rámci tohto podujatia pripravili pracovníci Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV pre záujemcov o vedu dňa 8.11.2015 Deň otvorených dverí. Návštevníci mali ... Read More »

Noc výskumníkov 2017

Noc výskumníkov 2017
október 4, 2017 No Comments »

V priestoroch obchodného centra Optima v Košiciach sa 29.9.2017 uskutočnil prestížny festival vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2017. Motto 11. ročníka bolo: “Made by Science – Vytvorené vedou”. Bohatý program prezentovaný v takmer sedemdesiatich vedeckých stánkoch sa aj tento ... Read More »

Seminár doktorandov 2017

Seminár doktorandov 2017
september 21, 2017 No Comments »

“Doktorandi pod lupou – s pochvalou aj kritikou” je názov reportáže z XII. ročníka Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, ktorý si môžete prečítať na stránke SAV. Link: Doktorandi pod lupou – s pochvalou aj kritikou Read More »