All posts by Dušan Fabian

Seminár doktorandov 2016

Seminár doktorandov 2016
september 19, 2016 No Comments »

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu, jedného z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku, sa konal v Košiciach už jedenástykrát, tradične v prvom septembrovom týždni. Reportáž z podujatia nájdete aj na webovej stránke SAV: Na seminári doktorandov štandardne vysoká úroveň Read More »

Deň otvorených dverí 2015

Deň otvorených dverí 2015
november 11, 2015 No Comments »

V rámci Týždňa vedy a techniky Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV dňa 11.11.2015 usporiadal Deň otvorených dverí a umožnil záujemcom nahliadnuť do svojich laboratórií. Pracovníci Ústavu privítali 30 študentov 2. a 4. ročníka Gymnázia na Opatovskej v Košiciach pod vedením ... Read More »

Spolupráca s Univerzitou v Halle

Spolupráca s Univerzitou v Halle
október 21, 2015 No Comments »

Univerzita Martina Luthera v Halle (Nemecko) uverejnila blogovú správu o aktívnej spolupráci medzi Oddelením vývinovej fyziológie ÚFHZ SAV a Oddelením anatómie a bunkovej biológie MLU, ktorú zastrešuje spoločný projekt DAAD a SAV. Čítajte tu: Wissenschaftsblog Read More »

Noc výskumníkov 2015

Noc výskumníkov 2015
október 13, 2015 No Comments »

Náš ústav prezentoval svoje vedecké aktivity na tohtoročnej akcii Noc výskumníkov dňa 25. septembra v priestoroch obchodného domu OPTIMA. Témou bolo „Zdravie zvierat a ľudí“ s prezentáciou užitočných črevných mikroorganizmov a ich využitím v praxi. Naši pracovníci v 12 hodinovom ... Read More »

Deň naopak – dnes učia rodičia

Deň naopak –  dnes učia rodičia
apríl 16, 2015 No Comments »

V rámci akcie „Deň naopak –  dnes učia rodičia“, ktorá sa uskutočnila na ZŠ Polianska 1 v Košiciach dňa 1. apríla 2015, sprostredkovala žiakom 1.stupňa zaujímavosti z oblasti vedy Dr. Grešáková z ÚFHZ SAV. Svoje povolanie a výsledky vedeckej práce ÚFHZ SAV zaujímavo odprezentovala, čím ... Read More »

Seminár o konfokálnej mikroskopii

Seminár o konfokálnej mikroskopii
marec 15, 2015 No Comments »

Dňa 11.3.2015 zorganizoval Dr. Baran dvojdňový vedecký seminár s názvom „Live cell confocal microscopy – new dimension for 21st century“ zameraný na prezentáciu významných vedeckých štúdií bunkovej biológie, ktoré využívajú metodiky konfokálnej mikroskopie. Programom seminára bolo 7 vyžiadaných prednášok hostí ... Read More »

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí
november 20, 2014 No Comments »

V rámci Týždňa vedy a techniky Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV dňa 14.11.2014 otvoril dvere svojich laboratórií a pracovníci privítali vyše stovku žiakov tretích až šiestych tried z košických základných škôl Polianska, Staničná a Krosnianska. Žiaci sa mohli oboznámiť nielen ... Read More »

50. výročie založenia ÚEB SAV

50. výročie založenia ÚEB SAV
máj 28, 2014 No Comments »

Dňa 29. mája 2014 o 13:00 hodine sa v aule Katolíckej univerzity na Hlavnej ulici č. 89 uskutočnil slávnostný seminár pri príležitosti 50. výročia založenia Ústavu experimentálnej biológie SAV, pôvodného spoločného pracoviska ÚFHZ SAV a NbÚ SAV v Košiciach. Fotogaléria Read More »