All posts by Dušan Fabian

Študijný pobyt v rámci PiGutNet

Študijný pobyt v rámci PiGutNet
apríl 9, 2018 No Comments »

Na přelomu února a března 2018 absolvovaly na oddělení imunologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. studijní pobyt dvě pracovnice Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied – MVDr. Ľubomíra Grešáková, Ph.D. a Mgr. Dominika Mravčáková. Cílem pobytu bylo zejména zvládnout ... Read More »

Vstup do Centra biovied SAV

Vstup do Centra biovied SAV
január 17, 2018 No Comments »

Na základe vyhlásenia podpísaného 2.10.2017 sa Ústav fyziológie hospodárskych zvierat (ÚFHZ SAV) od dňa 1.1.2018  stal organizačnou jednotkou Centra biovied SAV. Pričlenil sa tak k Ústavu biochémie a genetiky živočíchov (ÚBGŽ SAV) a Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV (ÚMFG SAV). Hlavnou motiváciu ... Read More »

Deň otvorených dverí 2017

Deň otvorených dverí 2017
november 10, 2017 No Comments »

“Spoznávaj, pochop, rozvíjaj” bolo mottom 14. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku konaného od 6. do 12. 11.2017. V rámci tohto podujatia pripravili pracovníci Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV pre záujemcov o vedu dňa 8.11.2015 Deň otvorených dverí. Návštevníci mali ... Read More »

Noc výskumníkov 2017

Noc výskumníkov 2017
október 4, 2017 No Comments »

V priestoroch obchodného centra Optima v Košiciach sa 29.9.2017 uskutočnil prestížny festival vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2017. Motto 11. ročníka bolo: “Made by Science – Vytvorené vedou”. Bohatý program prezentovaný v takmer sedemdesiatich vedeckých stánkoch sa aj tento ... Read More »

Seminár doktorandov 2017

Seminár doktorandov 2017
september 21, 2017 No Comments »

“Doktorandi pod lupou – s pochvalou aj kritikou” je názov reportáže z XII. ročníka Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, ktorý si môžete prečítať na stránke SAV. Link: Doktorandi pod lupou – s pochvalou aj kritikou Read More »

Deň laboratórnych zaujímavostí

Deň laboratórnych zaujímavostí
júl 17, 2017 No Comments »

Dňa 23.6.2017 navštívili naši kolegovia (Dr. Grešáková, Dr. Lauková) SZŠ Didacticus, Palackého 14 v Košiciach, kde starším žiakom zaujímavým spôsobom priblížili ich vedeckú prácu a ukázali im základy všeobecnej laboratórnej a mikrobiologickej praxe. Deti sústredene počúvali a veľa sa naučili ... Read More »

Noc výskumníkov 2016

Noc výskumníkov 2016
október 20, 2016 No Comments »

V priestoroch obchodného centra Optima v Košiciach sa 30.9.2016 od 9:00- 21:00 hod konal 10. ročník Európskej Noci výskumníkov – SRDCE A MOZOG SLOVENSKEJ VEDY. Stovky detí, žiakov a dospelých mali možnosť na vlastné oči spoznávať prácu vedcov. Jednej z ... Read More »

Seminár doktorandov 2016

Seminár doktorandov 2016
september 19, 2016 No Comments »

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu, jedného z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku, sa konal v Košiciach už jedenástykrát, tradične v prvom septembrovom týždni. Reportáž z podujatia nájdete aj na webovej stránke SAV: Na seminári doktorandov štandardne vysoká úroveň Read More »

Deň otvorených dverí 2015

Deň otvorených dverí 2015
november 11, 2015 No Comments »

V rámci Týždňa vedy a techniky Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV dňa 11.11.2015 usporiadal Deň otvorených dverí a umožnil záujemcom nahliadnuť do svojich laboratórií. Pracovníci Ústavu privítali 30 študentov 2. a 4. ročníka Gymnázia na Opatovskej v Košiciach pod vedením ... Read More »