All posts by admin

Od Mongolska po Veľkú Tŕňu

Od Mongolska po Veľkú Tŕňu
október 7, 2008 No Comments »

Noc výskumníka sa opäť konala aj v Košiciach, tentoraz 26. septembra v areáli ústavov SAV na Watsonovej ulici. Rovnako ako v Bratislave, podujatie odštartovalo vernisážou výstavy fotografií Svet vedy fotoobjektívom výskumníka, ktorých autormi sú vedeckí pracovníci SAV. Vo vstupných priestoroch pred veľkou ... Read More »

Podrobnejšie z rokovania Snemu SAV

Podrobnejšie z rokovania Snemu SAV
január 10, 2008 No Comments »

Na decembrovom rokovaní Snemu SAV odznela aj informácia predsedu SAV prof. Štefana Lubyho o aktuálnej situácii v SAV. O personálnych zmenách, ktoré prinieslo rokovanie Snemu SAV 19. decembra 2007, sme už informovali pod titulkom Snem SAV vedie Dagmar Podmaková. Po uplynutí ... Read More »

Ako jesť a nepribrať

Ako jesť a nepribrať
november 21, 2007 No Comments »

ÚFHZ SAV v Košiciach predstavil viaceré originálne a mimoriadne zaujímavé výsledky, ktoré majú vzťah k ľudskému zdraviu. “Výskum zameriavame na fyziológiu tráviaceho traktu a molekulárnu diagnostiku črevnej mikroflóry vo vzťahu ku zdravotne nezávadným potravinám, ochrane zdravia zvierat a ľudí. Štúdium ... Read More »

Cena SAV v roku 2006 za vedecko-výskumnú činnosť

júl 20, 2006 No Comments »

Kolektív pracovníkov Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc. za prácu: Genetická ekológia mikrobiálneho ekosystému tráviaceho traktu a bezpečnosť geneticky modifikovaných organizmov Genetická ekológia je nové odvetvie genetiky zamerané na problematiku prenosu génov ... Read More »

Ďalší novomenovaní riaditelia ústavov

Ďalší novomenovaní riaditelia ústavov
marec 31, 2006 No Comments »

Predsedníctvo SAV na základe výberových konaní od 1. augusta vymenovalo riaditeľov ÚMFG SAV a ÚFHZ SAV. Pravda, noví riaditelia nie sú nováčikmi, takže úsporný titulok musíme doplniť. Na ďalšie štvorročné obdobie Predsedníctvo SAV menovalo doterajších riaditeľov: Ing. Alberta Breiera, DrSc. do ... Read More »

Noví členovia Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied

Noví členovia Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
január 28, 2005 No Comments »

Minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon odovzdal v piatok dekrét čestného člena SAPV prof. Štefanovi Lubymu a dekrét riadneho člena MVDr. Jurajovi Koppelovi. Valné zhromaždenie SAPV zvolilo vlani 30. novembra 12 nových riadnych členov, 6 zahraničných a 3 čestných členov SAPV. ... Read More »

Fyziológovia SAV varujú pred nedostatkom stopového selénu

Fyziológovia SAV varujú pred nedostatkom stopového selénu
október 20, 2004 No Comments »

Košickí vedci upozornili na nedostatočný výskyt stopového selénu v ľudskej strave a zvieracích krmivách. Príjem selénu je v slovenskej populácii extrémne nízky a nedosahuje ani polovicu množstva, ktoré odporúča Svetová zdravotnícka organizácia. Kvôli zvýšenému zdravotnému riziku teda v ÚFHZ vyvinuli ... Read More »