ANINAL PHYSIOLOGY 2019

január 15, 2019 No Comments »

ÚFHZ CBv SAV Vás ako jeden zo spoluorganizátorov pozýva na 15. ročník medzinárodnej konferencie ANIMAL PHYSIOLOGY 2019, ktorá sa bude konať 27. – 29. mája 2019 v hoteli Termal, Vyhne (SR).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *