Výbor Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAVRNDr. Ivica Hromadová, CSc.


MVDr. Martina Miterpáková, PhD.


Doc. RNDr. František Ondriska, PhD.


MVDr. Zuzana Hurníková, PhD.


Mgr. Veronika Rusňáková Tarageľová, PhD.
Doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc.
MVDr. Zuzana Vasilková


MVDr. Daniela Antolová, PhD. (predseda)
Doc. MVDr. Marián Várady, DrSc.
RNDr. Bronislava Víchová, PhD.

© SPS pri SAV