Novinky


  • 13. slovenské a české parazitologické dni 2018
    Parasites in the Heart of Europe 2
    21. – 25. máj 2018, Congress Hotel Centrum, Košice, SR
    Aktuálne informácie a registrácia: http://conpro.saske.sk/paradni2018/

© SPS pri SAV