Prihláška za člena Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAVAktualizácia osobných údajov člena Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV
 • Pozor, zmena čísla účtu!!!

 • Na Valnom zhromaždení SPS pri SAV bola schválená výška ročného členského príspevku 10,- Eur.

 • Čestní členovia Spoločnosti príspevok neplatia.

 • Pre dôchodcov, mamičky (prípadne oteckov) na rodičovskej dovolenke a členov, ktorí sú dlhodobo v zahraničí je výška členského príspevku 3,30 €.

 • Príslušnú sumu, prosíme, uhradiť na účet SPS v Slovenskej sporiteľni Košice II:
  číslo účtu: 5052153052/0900
  IBAN: SK59 0900 0000 0050 5215 3052
  BIC: GIBASKBX
  variabilný symbol: 2018
  adresát: Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV
  Hlinkova 3
  040 01 Košice


 • Do správy pre prijímateľa, prosíme, nezabudnite uviesť Vaše meno!
© SPS pri SAV