Kontakt

Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV

Hlinkova 3
040 01 Košice
Tel: 055 63 344 55; Fax: 055 63 314 14
E-mail: sps( at )saske.sk© SPS pri SAV