uvod
 
  vybor  
  miesto  
  ubytovanie  
  poplatok  
  program  
  terminy  
  sps  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Organizačný výbor konferencie:

Marián Várady

Mikuláš Oros

Zuzana Vasilková

Alžbeta Königová

Ľudmila Turčeková

Jaroslav Bajnok

Michaela Dolinská

Emília Dvorožňáková

 

 

Kontaktná adresa:

Organizačný výbor Parazitologických dní 2010
Parazitologický ústav SAV
Hlinkova 3

040 01 Košice


Tel./fax: +421 55 633 14 11 / 633 14 14

e-mail: paradni10@saske.sk

web stránka: www.saske.sk/pau/paradni10.html