Softvér


 • Výpočtová chémia / Molekulové modelovanie
 • Technické a materialové simulácie
 • Vývojárske nástroje a prostredie

 Výpočtová chémia / Molekulové modelovanie

Metódy výpočtovej chémie slúžia k počítačovým simuláciam chovania realnych biologických systémov a chemických pochodov a procesov

 • Gamess
 • Gaussian
 • ORCA
 • NWChem

Technické a materiálové simulace

 • Fluent

Vývojárske nástroje a prostredie

 • GCC
 • Python
 • mvapich2
 • openblas
 • openmpi

 

© 2013 Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, 040 01 Košice. HPC-Team: webmaster [at] saske.sk