Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice

Institut Laue-Langevin, Grenoble


organizujú seminár

 


ILL-Slovensko - nové možnosti využitia rozptylu neutrónov

 

 23. januára, 2009

Košice

 

Počet prístupov: 2924