Organizačný výbor Operating committee:

Š. Faix, D. Fabian, P. Javorský, K. Čobanová, K. Miháliková, V. Strompfová, Ľ. Raček.

 

 

Vedecký výbor – Scientific committee:

Doc. MVDr. J. Koppel, DrSc. (ÚFHZ SAV, Košice), prof. MVDr. E. Pilipčinec, PhD. (UVLF, Košice), prof. MVDr. J. Legáth, CSc. (UVLF, Košice),

 Ing. J. Kopečný, DrSc. (ÚŽFG AV ČR, Praha), prof. RNDr. P. Fedoročko, CSc. (PF UPJŠ, Košice).

 

 

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV Košice  - Institute of Animal Physiology SAS Košice


Šoltésovej 4-6, 04001, Košice, Slovensko

Tel: 421-55-6783120, fax: 421-55-7287842

e-mail: dap2012@saske.sk

www.saske.sk/dap2012