Milí kolegovia a priatelia,

 

Je mi cťou pozvať Vás v mene organizátorov na 25. Dni živočíšnej fyziológie, ktoré sa budú konať v Košiciach, v dňoch 17.-19. Októbra 2012. Fyziologické dni sa konajú každé dva roky a organizátori sa striedajú z Českej a Slovenskej republiky.

Srdečne pozývame vedeckých pracovníkov z akademických a univerzitných pracovísk, výrobnej a priemyselnej sféry, ktorí sa zaoberajú výskumom fyziologických procesov v organizme zvierat a ľudí, fyziológiou tráviaceho traktu, reprodukčnou fyziológiou, mikrobiológiou, výživou a metabolizmom zvierat a mnohých ďalších oblastí vo vzťahu k zdravej výžive a ochrane zdravia zvierat a ľudí. 

Sme presvedčení, že aj Vaša účasť prispeje ku kvalite celého podujatia a tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Doc. MVDr. Štefan Faix, CSc.

Predseda organizačného výboru

 

Dear Colleagues and Friends,

It is my great pleasure and honour to announce the 25th Days of Animal Physiology will be held on 17-19 October, 2012 in Košice, Slovakia. This symposium has been organized once every two years in the Slovak Republic and the Czech Republic for the last 50 years in order to promote cooperation and exchange in the area of animal physiology among scientists.

We would like to warmly welcome researchers from academic institutions, universities, trade, industry and regulatory affairs interested in multiple aspects of physiology of the gastrointestinal tract, reproductive physiology, microbiology, animal nutrition and metabolism, nutrition physiology and molecular physiology and all aspects of healthy food and health protection in animals and humans to join the Symposium in Košice in 2012.

Košice, the economic and cultural center of eastern Slovakia, providesperfect venue for this scientific event.

 

Assoc. Prof. Štefan Faix,  DVM, PhD.

President of the Organising Committee 

Dôležité dátumy:                                                        Important dates:

 

Registrácia:                         do 31. marca 2012                          Registration:                        till  31st March 2012

Zaslanie abstraktov:          do 31. júla     2012                          Abstract Submission:       till  31st July 2012