Predbežný program (dokument doc):

Každá sekcia bude obsahovať jednu pozvanú prednášku (30 min. ) a päť až sedem krátkych prednášok (15 min. ).  Do programu konferencie budú zaradené aj posterové prezentácie. Rokovací  jazyk  je angličtina, slovenčina a čeština.

Organizátori konferencie dohodli s redakčnou radou časopisu Folia  Veterinaria (Košice), že  vybrané prednášky budú publikované v špeciálnom čísle časopisu vo forme short communication.

 

 

Preliminary programme (document doc):

Each of  sessions will comprise one 30 min. invited lecture and five to seven 15 min. short presentationsAdditionally poster sessions will be organised.

The conference organisers negotiated with the editorial board of Folia Veterinaria (Košice) in order  to publish selected presentations in devoted supplementary issue as short communication.