Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Rozvoj Centra excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu – CEFT II. etapa
Kód ITMS projektu: 26220120043
Univerzálny zobrazovací systém

Univerzalny zobrazovací systém pre molekulovú biológiu

    Univerzálny zobrazovací systém pre molekulárnu biológiu

  • Charakteristika prístroja: umožňuje detekovať a kvantifikovať všetky bežne používané typy signálov (kolorimetria, fluorescencia, chemiluminiscencia, rádioaktivita) z  membrán a gélov. Tieto systémy sa využívajú pri genomických a proteomických štúdiách cieľových tkanív a mikroorganizmov, pričom umožňujú detekciu a kvantifikáciu nukleových kyselín a proteínov v aplikáciách, ktoré vyžadujú separáciu molekúl na géle alebo uloženie molekúl na membráne. Ide o unikátny systém v rámci východného Slovenska, ktorý výrazne pomôže pri príprave domácich a zahraničných vedeckých projektov.

Univerzálny zobrazovací systém pre molekulárnu biológiu (Vilber Lourmat Fusion FX 7 s CR 35 Bio modulom na rádioaktivitu) od firmy: LABO-SK, s.r.o., Slávičie údolie, 102/A, 811 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: doc. RNDr. Peter Pristas, CSc., mail: pristas@saske.sk 

21.05.2013 14:45